Zarządzanie portfelem

Dział zarządzania portfelem (Portfolio Services) w Warszawie zapewnia swoim Klientom - najemcom korporacyjnym – skonsolidowane usługi z zakresu zarządzania danymi umów najmu oraz rachunkowości finansowej dotyczącej nieruchomości; zaawansowanego raportowania i analiz, a także usług audytorskich dotyczących danych nieruchomościowych, co daje łącznie wgląd w portfel nieruchomości i prowadzi do poprawy wydajności oraz wartości dla swoich klientów.

Zarządzanie danymi

W ramach administracji umowami najmu, zespół ds. zarządzania danymi (Data Management) odpowiedzialny jest za:

 • Streszczenie umów najmu, aktualizowanie baz danych i ich poprawność
 • Miesięczne raportowanie takie jak analiza portfela oraz zarządzanie datami krytycznymi


Rachunkowość


Rachunkowość dotycząca nieruchomości, dostarczana przez zespół Client Accounting zawiera:

 • Płatności za czynsze, opłaty wspólne i podatki od nieruchomości do właścicieli nieruchomości, ich agentów oraz urzędów podatkowych
 • Usługi kontroli i windykacji należności
 • Budżetowanie oraz raportowanie miesięczne


Zarządzanie zakupami


Zespól ds. zarządzania zakupami (Purchase to Pay) odpowiada za czynności księgowe związane z utrzymaniem księgi zakupów, m.in.

 • Zarządzanie zamówieniami (purchase orders)
 • Księgowanie faktur od dostawców oraz dokonywanie płatności do dostawców wraz raportowaniem na potrzeby zamknięcia miesiąca
 • Identyfikowanie i rozwiązywanie spraw spornych z dostawcami
 • Rozliczenia kont dostawców oraz utrzymywanie dokumentacji Klientów
 • Szkolenie i wdrażanie zarządców nieruchomości


Księgowość
Kliencka

Zespól Księgowości Klienckiej (Client Accounting) przygotowuje dla Klientów zaawansowane analizy, które maja na celu zapewnienie wysokiej jakości oraz poprawności dokonywanych księgowań, m.in:

 • Raporty odchyleń rzeczywistych kosztów od budżetu/prognozy
 • Wspieranie procesu przygotowywania rocznego budżetu oraz miesięcznych prognoz związanych z nieruchomościami, monitorowanie kosztów i oszczędności
 • Dostarczanie analiz określonych z góry oraz ad hoc
 • Wsparcie w ustalaniu bilansu oraz rachunku zysków i strat
 • Współudział w zamknięciu okresów finansowych poprzez dokonywanie odpowiednich księgowań oraz przygotowywanie raportów dla zespołu księgowości korporacyjnej 


Zarządzanie projektem


Zespół ds. zarządzania projektami (Project Management) prowadzi biuro nadzoru nad projektami nieruchomościowymi, wspierające planowanie i zarządzanie programami inwestycyjnymi nieruchomości klientów. Zespół dostarcza globalne raporty dotyczące postępu prac projektowych, koordynuje działania po stronie zewnętrznych dostawców usług oraz zapewnia sprawną komunikację pomiędzy interesariuszami.