Audyt

Zespół audytu (Audit & Process Assurance Team) –  zespół ds. nadzoru i kontroli wewnętrznej, pomagający w dążeniu do osiągnięcia najwyższej jakości usług. Głównym zadaniem zespołu audytu jest przegląd efektywności kontroli oraz ryzyka zarządzania. Zespół audytu jest zaangażowany w monitorowanie i badanie zgodności procesów wewnętrznych w różnorodnych obszarach, w których obiektywność oraz spójność są kluczowe dla biznesu.

Analiza procesów biznesowych


Zespół ds. analizy procesów biznesowych (Business Analytics) – zajmuje się tworzeniem, udoskonalaniem oraz automatyzacją raportów biznesowych z obszaru zarządzania danymi, księgowości klienckiej, księgowości korporacyjnej oraz zarządzania transakcjami, dzięki czemu biznes posiada odpowiednie i aktualne informacje potrzebne do podejmowania kluczowych decyzji. Dodatkowo zespół dostarcza zaawansowane rozwiązania analityczne mające na celu zarówno benchmarking, modelowanie, jak i prognozowanie, umożliwiając dalszą optymalizację decyzji biznesowych. Analitycy korzystają ze standardowych narzędzi (np. VBA, Excel), zaawansowanych platform Business Intelligence (BI)oraz najnowszych rozwiązań do wizualizacji danych (Tableau).

Usługi technologiczne

Dział Technologii w Warszawie łączy wsparcie aplikacji biznesowych oraz IT. Dział zajmuje się bieżącym wsparciem systemów oraz zarządza projektami oraz zmianami dotyczącymi tych aplikacji w portfolio CBRE. Główne systemy wspierane przez dział to: Horizon, Intrepid, HarborFlex oraz Client Portal. Dział wspiera klientów wewnętrznych oraz zewnętrznych z różnych regionów. Kluczowe obszary działalności to: zarządzanie incydentami oraz zgłoszeniami, zarządzanie zmianami w systemach i współpracą z dostawcami, jak też zarządzanie projektami oraz merytoryczne wsparcie projektów. Warszawski dział Technologii jest częścią globalnej organizacji w regionie EMEA, dostarczającej kompleksowe rozwiązania biznesowe oraz IT dla organizacji GCS.

Procesy biznesowe

Procesy biznesowe (Business Process Excellence) to funkcja wykorzystująca światowe metodyki Lean / Six Sigma do zarządzania oraz doskonalenia procesów biznesowych w Warszawskim centrum. W celu dostarczania najwyższej jakości usług koncentruje się na trzech obszarach:

  • Dostarczanie najlepszych praktyk do wszystkich działów operacyjnych
  • Doskonalenie ustrukturyzowanego podejścia do zarządzania i doskonalenia procesów biznesowych
  • Tworzenie wartości dodanej dla klientów poprzez wykorzystanie strategii ciągłego doskonalenia