Dział doradztwa w zarządzaniu łańcuchem dostaw CBRE pomaga klientom w rozwiązywaniu kompleksowych problemów biznesowych oraz w budowaniu wyraźnej przewagi rynkowej poprzez transformacje łańcuchów dostaw. Koncentrujemy się na określeniu najbardziej efektywnej strategii łańcucha dostaw wspieranej poprzez optymalną sieć dystrybucji oraz infrastrukturę logistyczną, odpowiadającą obecnym i przyszłym potrzebom operacyjnym. Dostarczamy wyjątkowe, „szyte na miarę” rezultaty oparte o znajomość indywidualnych potrzeb danego klienta, zrozumienie jego strategii biznesowej oraz analizę danych.

Strategie łańcucha dostaw

W ramach usług doradczych dostosowanych do indywidualnych potrzeb oceniamy potencjalny wpływ kluczowych zmiennych w łańcuchu dostaw na zdolność konkretnej firmy do realizacji celów biznesowych. Wykorzystując nasze wewnętrzne, eksperckie obszary kompetencji projektujemy zintegrowane, praktyczne strategie łańcuchów dostaw.

Projekt sieci logistycznej

W oparciu o iteracyjny, oparty na analizie danych proces oceniamy wymaganą liczbę, lokalizację, wielkość i rolę obiektów w łańcuchu dostaw i sieci logistycznej oraz porównujemy wpływ analizowanych scenariuszy na całkowite koszty i poziom usług w porównaniu do sytuacji obecnej. Nasze oparte na współpracy podejście projektowe zapewnia wyważone efekty, w pełni spójne z potrzebami i celami biznesu klienta.

Outsourcing i wybór 3PL

Oceniamy procesy w łańcuchu dostaw w celu zdefiniowania wymagań oraz określenia bazowych kosztów i poziomu usług, jednocześnie identyfikując wyzwania i obszary usprawnień. Na tej podstawie tworzymy zapytania ofertowe (RFP) dla wybranych funkcji w łańcuchu dostaw wspierających cele danego biznesu oraz wspieramy wybór operatora logistycznego i planowanie wdrożenia nowych operacji 3PL.

Opracowanie Business Case
 
Zarówno zarządzając jak i wspierając proces tworzenia finansowego uzasadnienia i mapy drogowej dla planowanych inicjatyw w łańcuchu dostaw, nasz zespół łączy zrozumienie potrzeb biznesowych w łańcuchu dostaw z decyzjami dotyczącymi nieruchomości przemysłowych. Pomagamy wspierać kadrę zarządzającą w zapewnieniu spójności zmian wprowadzanych w łańcuchu dostaw z kluczowymi celami biznesowymi danej organizacji.

Audyt operacji logistycznych
 
Aby określić potencjał usprawnień w obszarach dotyczących zasobów, procesów i technologii, oceniamy efektywność łańcucha dostaw w obszarach związanych z magazynowaniem, transportem, dystrybucją oraz zarządzaniem zapasami i zamówieniami. Efekty audytów logistycznych pomagają możliwie maksymalnie wykorzystać obecną sieć logistyczną i infrastrukturę w celu przygotowania jej na dalszy rozwój biznesu.

Projekt funkcjonalny magazynu
 
W oparciu o analizę danych określamy wymagania funkcjonalne dla przyszłego obiektu, odpowiadające potrzebom klienta w zakresie operacji, procesów, przepływów, produktywności oraz zarządzania kosztami oraz uwzględniając technologie logistyczne dostosowane do specyfiki danego biznesu. Projekty funkcjonalne uzupełniają analizę sieci logistycznej, będąc wstępem dla szczegółowego planowania przyszłego obiektu.

CBRE Industrial services

Industrialgo.pl

Działki, tereny inwestycyjne, hale produkcyjne, magazyny do wynajęcia. Sprawdź naszą wyszukiwarkę!