Specjalizujemy się w doradztwie strategicznym w sektorze mieszkaniowym. Gwarantujemy profesjonalne wsparcie we wszystkich fazach realizacji projektu inwestycyjnego związanego z wynajmem mieszkań. Znamy wszystkie najważniejsze trendy związane z sektorem mieszkaniowym zarówno w Polsce, jak i na świecie.  

Szeroki zakres usług wynajmu mieszkań 


Wspieramy klientów we wszystkich aspektach związanych z inwestycjami w wynajem mieszkań. Od monitoringu rynku, przygotowania opinii o projekcie, sporządzenia biznesplanu i strategii marketingowej, wyceny, opracowania analiz preferencji nabywców i prognoz rozwoju rynku po opracowanie projektu architektonicznego.  

Oferujemy profesjonale wsparcie we wszystkich fazach: od projektu koncepcyjnego poprzez pełne przygotowanie inwestycji i doradztwo podczas jej realizacji, aż po kompleksową obsługę sprzedażową.  

Dostęp do informacji 

Rynek mieszkaniowy będzie się umacniał. Wynika to m.in. z tego, że ludzie coraz mocniej migrują w kierunku miast, a wynajem wykazuje coraz większą tendencję wzrostową w Polsce. To wszystko napędza branżę. Na tym szybko zmieniającym się rynku, dostęp do aktualnych informacji, staje się kluczem. W CBRE, na bieżąco monitorujemy sytuację, dzięki czemu wiemy doskonale, jakie decyzje podjąć, żeby inwestycja w mieszkania na wynajem była opłacalna, a ryzyko zminimalizowane.  

Współpraca z najlepszymi 
 
Nawiązaliśmy partnerstwo strategiczne z redNet Property Group, wiodącą polską firmą obsługującą rynek nieruchomości mieszkaniowych. Dzięki współpracy, wzmocniliśmy i rozszerzyliśmy nasze usługi inwestycyjne i doradcze w tym segmencie. Wspólnie, możemy jeszcze lepiej wspierać inwestorów, którzy jak wynika z naszego badania z 2019 roku, w najbliższych latach będą lokować coraz więcej kapitału w inwestycje alternatywne, w tym w segment mieszkaniowy. 

Nasze usługi: 

  • Analiza rynku mieszkań
  • Opracowanie biznesplanu i strategii marketingowej
  • Wyceny nieruchomości
  • Opracowanie analiz preferencji nabywców
  • Projekt architektoniczny
  • Obsługa sprzedażowa nieruchomości
  • Doradztwo inwestycyjne