21 marca, 2022

$name
01. Praca zdalna zadomowi się na dobre.


Coraz więcej organizacji wdraża elastyczne modele środowiska pracy. Zwiększony dostęp do pracy zdalnej i możliwość wyboru miejsca pracy stanowi już dziś ważny argument w walce o talenty, a umiejętność zaadresowania zmienionych pod wpływem pandemii oczekiwań pracowników, buduje atrakcyjność pracodawcy. Uelastycznienie to jednocześnie szereg wyzwań dla organizacji. Jak zorganizować wsparcie dla osób pracujących zdalnie? Jak utrzymać spójność kultury i poczucie przynależności do organizacji? Jak budować współodpowiedzialność za wyniki biznesowe w modelach rozproszonych? To tylko niektóre z nich.

02. Biuro też z nami zostaje.


W przyszłości, która bardziej stawia na mobilność, wciąż będzie miejsce na fizyczną przestrzeń biurową, ale będzie ona zaprojektowana w taki sposób, aby sprzyjać elastyczności i umożliwiać pracownikom wybór. Firmy będą musiały się zastanowić, czy nie warto zrezygnować z jednej siedziby centralnej na rzecz rozbudowanego ekosystemu miejsc pracy, który byłby kompatybilny z rosnącą potrzebą mobilności i obejmowałby na przykład biura regionalne, przestrzenie coworkingowe i pracę z domu.

03. Przestrzeń wspólna zdominuje przestrzeń osobistą.


Wzrost udziału pracy zdalnej wpływa na zmiany funkcji przestrzeni biurowych. Biura będą służyły nowym celom, stając się miejscem budującym wspólnotę, wzmacniającym kulturę i współpracę w formule bezpośrednich kontaktów . Po przyjeździe do biura, pracownik będzie mniej czasu poświęcał zadaniom indywidualnym i wymagającym skupienia, zamiast tego angażując się w pracę zespołową, networking i budując relacje. Struktura i typy rozwiązań przestrzennych, będą adekwatne do nowych funkcji biura.

04. Sposób prowadzenia spotkań uwzględni współpracę opartą na „hybrydowym uczestnictwie”.


Technologie umożliwiające komunikację pracowników w biurze z pracownikami zdalnymi będą należeć do standardowego wyposażenia sali konferencyjnych. Tablice wirtualne, tablice interaktywne, platformy do komunikacji synchronicznej i wielkoformatowe urządzenia do teleobecności to tylko niektóre z narzędzi neutralizujących niedogodności płynące z wirtualnego uczestnictwa w fizycznie odbywającym się spotkaniu.

05. Strategie dotyczące udogodnień położą nacisk na strefy odpoczynku i rozrywki oraz usługi.


Atrakcyjność przestrzeni biurowej wzrośnie, jeśli znajdujące się w niej udogodnienia zapewnią pracownikom przyjazne środowisko dbające o ich dobrostan fizyczny i psychiczny, oraz zapewnią komfort pracy na miejscu, w biurze.

06. Rozwiązania oparte na współdzieleniu biurek będą zyskiwać na popularności.


Elastyczne strategie środowiska pracy zakładają rezygnacje z przypisanych stanowisk pracy na rzecz współdzielenia, co daje możliwość mobilnego korzystania z różnych typów przestrzeni, w tym standardowych biurek, w zależności od potrzeb. Zwiększa to efektywność użytkowania biura, eliminując zjawisko „pustostanów” – przestrzeni niewykorzystywanych, bo nie wspierających stylu pracy pracowników. Rezultatem dopasowania rozwiązań do rzeczywistych potrzeb organizacji, jest wzrost efektywności pracy, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

07. Pracownicy będą domagać się więcej miejsca dla siebie.


Pandemia wpłynęła na zmianę naszych oczekiwań wobec środowiska pracy. Jedną z nich jest potrzeba zwiększonego dystansu społecznego. Musimy to uwzględnić projektując rozwiązania przestrzenne wspierające zarówno prace zespołową w salach spotkań jak prace indywidualna, gdzie następuje wzrost powierzchni użytkowej na osobę gwarantujący komfort wzrostu odległości pomiędzy pracownikami i stanowiskami pracy. Komfort pracowników zależy również od przemyślanego modelu użytkowania biura, w którym określamy maksymalną chłonność dopasowaną do stylu pracy i zapotrzebowania na funkcje biura ze strony różnych zespołów.

08. Priorytetem stanie się projektowanie i eksploatacja budynków z troską o zdrowie i samopoczucie człowieka.


Pandemia COVID-19 uświadomiła nam zależność między budynkiem, a naszym samopoczuciem. W rywalizacji między wynajmującymi o najemców i pracodawcami o pracowników, wygrywać będą ci, którzy będą w stanie zapewnić środowisko o innowacyjnym podejściu do dobrostanu. Na pierwszy plan wysunie się szeroko rozumiane zdrowie pracownika, wychodzące poza czysto fizyczny wymiar.

09. Inaczej będziemy definiować i mierzyć jakość środowiska pracy.


Jeśli celem strategii środowiska pracy jest budowanie pozytywnych doświadczeń pracowników, klientów i wsparcie w osiąganiu celów biznesowych, wskaźniki sukcesu powinny wychodzić poza wskaźniki real estate. Środowisko pracy stanowi kluczowy komponent szerszej strategii biznesowej, wpływając istotnie na potencjał rozwojowy organizacji i budowania jej pozycji konkurencyjnej.

10. Wzmocnieniu ulegnie współpraca między działami CRE, HR i IT.


Budowa efektywnego środowiska pracy na miarę aktualnych wyzwań, wymaga integracji rozwiązań z obszarów kultury organizacji, przestrzeni i technologii. W związku z koniecznością poruszania się w tak interdyscyplinarnym obszarze, rola „Head of Corporate Real Estate” najpewniej ulegnie ewolucji w kierunku wyższego w hierarchii i bardziej strategicznego stanowiska „Chief Workplace Officer.”

Chcesz lepiej zrozumieć ujawniający się trend tworzenia bardziej elastycznej i bardziej hybrydowej przyszłości?

Pobierz raport badawczy 2021: Praca z domu czy z biura?

Wyślij wiadomość do:

Wróć do strony głównej bloga