Wycena nieruchomości to podstawa każdej decyzji finansowej podejmowanej przez inwestora, najemcę czy właściciela. Wiemy, że na szacowaną wartość budynku w danym momencie wpływa wiele czynników. Zewnętrzne, takie jak sytuacja makroekonomiczna, zasobność portfeli, popyt, a nawet moda. Do tego dochodzi szereg czynników związanych m.in. z lokalizacją, powierzchnią, stanem prawnym, wyposażeniem, przeznaczeniem czy otoczeniem nieruchomości.

Najlepszy partner od wycen nieruchomości

Towarzyszymy klientom w procesie podejmowania decyzji, dając im najlepszą usługę doradztwa w zakresie wycen. Wyróżnia nas:

WIEDZA. Codziennie śledzimy wszystkie dane, które wpływają na rynek i pozwalają z najwyższą dokładnością ocenić wartość nieruchomości. Dysponujemy obszerną bazą danych, obiektywnymi badaniami rynku i analizami z całego świata. Jesteśmy również pionierem tworzenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które ułatwiają nam proces wyceny.

KOMPLEKSOWOŚĆ. Wyceniamy wszystkie możliwe rodzaje nieruchomości: gruntowe, biurowe, handlowe, magazynowe, przemysłowe, hotelowe i mieszkaniowe. Znamy też różne potrzeby naszych klientów, którzy mogą potrzebować wyceny nieruchomości m.in. dla zabezpieczenia kredytu, księgowości, sekurytyzacji czy fuzji i przejęć.

DOŚWIADCZENIE. Klienci, dla których wykonywaliśmy wyceny to m.in. największe banki, firmy deweloperskie, fundusze inwestycyjne, instytucje państwowe oraz klienci indywidualni. Specjalizujemy się w wycenach dla potrzeb emisji akcji (IPO), a nasze obliczenia, w oparciu o takie modele jak Argus Valuation Capitalization i Argus Developer, są akceptowane na arenie międzynarodowej.

KOMPETENCJA SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI. Wykonujemy wyceny zgodnie z najlepszymi zasadami oraz wytycznymi zawartymi w standardach opublikowanych przez Królewski Instytut Rzeczoznawców Majątkowych (RICS) oraz Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFVA).

WIARYGODNOŚĆ. Realistyczna ocena wartości nieruchomości stanowi fundament strategii oraz wszystkich wynikających z niej decyzji. Daje to także finansową pewność realizacji celów. Nasze wyceny poparte są aktualnymi transakcjami porównywalnych nieruchomości, a także informacjami z rejestru gruntów i krajowych baz danych. Co ważniejsze, są one przechowywane w naszych międzynarodowych i lokalnych bazach danych.

SZCZEGÓŁOWOŚĆ. W naszych raportach stawiamy na najwyższą jakość. Treść obejmuje wszystkie elementy mające wpływ na wartość nieruchomości – opis budynku oraz jego cechy szczególne, lokalizację i projekty o podobnej specyfice. Wszystko to porównujemy z obecnymi warunkami panującymi na rynku, tak aby wycena mieszkania była jak najbardziej adekwatna.

 

Nasze usługi

  • Wyceny krajowe i międzynarodowe
  • Analiza rynku i konkurencji
  • Analiza wpływu aktualnej sytuacji politycznej na dany rynek
  • Analiza obecnej i planowanej infrastruktury oraz przepisów prawa
  • Wyceny portfeli, projektów wieloetapowych m.in. na potrzeby zabezpieczenia kredytu, fuzji i przejęć
   • Doradztwo, w tym m.in. analizy wykonalności, badania i analizy różnych sektorów rynku nieruchomości