Czym jest Global Workplace Solutions?

Global Workplace Solutions (GWS) to dział firmy CBRE, który zapewnia wsparcie swoim klientom poprzez świadczenie usług w zakresie utrzymania nieruchomości, zarządzania projektami, doradztwa oraz obsługi transakcji. 

Naszym klientom oferujemy rozwiązania z dziedziny nieruchomości, które zmniejszą koszty i ryzyko oraz przyczynią się do lepszego wykorzystania przestrzeni i wzrostu wydajności. Bez względu na to, czy jest to biuro, punkt sprzedaży, laboratorium, centrum danych, środowisko produkcyjne lub lokalizacja wirtualna, sprawnie zarządzane miejsce pracy bezpośrednio wpływa na wyniki firmy, poprawiając jakość, pozycję marki oraz zaangażowanie pracowników. 

Naszą misją jest nadanie nowego znaczenia wyrażeniu „miejsce pracy”, ponieważ wierzymy, że każde miejsce pracy może być przewagą konkurencyjną dla naszych klientów. 

Wsparcie miejsca pracy na każdym etapie

Wspieramy klientów przez cały cykl eksploatacji nieruchomości: od szukania nieruchomości aż po planowanie i nabycie, projektowanie i budowę, konserwację i utrzymanie obiektu, dalszy rozwój i wreszcie sprzedaż składników aktywów. 

Nasze zintegrowane, najlepsze na rynku usługi w zakresie środowiska pracy okazały się niezwykle ważne dla naszych klientów, do których należą duże, globalne przedsiębiorstwa z różnego rodzaju sektorów. Wraz z nimi zajmujemy się zarówno pojedynczymi budynkami, jak i dużymi portfelami nieruchomości dla różnych międzynarodowych firm z rankingu Fortune 500. 

Żadna inna firma nie może poszczycić się tak głębokim doświadczeniem obejmującym wszystkie rodzaje środowisk pracy.

Globalne rozwiązania z dziedziny nieruchomości

Nasi eksperci są obecni w 77 krajach na całym świecie, dlatego mamy zasoby i fachową wiedzę, które umożliwiają nam dostarczanie rozwiązań z dziedziny nieruchomości lokalnie i globalnie. 

Posiadamy unikalne możliwości samodzielnego świadczenia najważniejszych usług technicznych oraz usług z zakresu utrzymania nieruchomości w większej liczbie miejsc na świecie niż jakakolwiek inna firma w branży. Podejście bazujące na świadczeniu tych usług z użyciem zasobów wewnętrznych wielokrotnie pozwoliło naszym klientom poprawić jakość, zmniejszyć koszty i ograniczyć ryzyko.

Naszym celem jest wspieranie przedsiębiorstw w realizacji ich potencjału poprzez odpowiednie wykorzystanie kapitału ludzkiego i zasobów. Niezależnie od wielkości lub lokalizacji Twojej firmy zapewnimy Ci skrojone na miarę rozwiązania z dziedziny nieruchomości dostosowane do warunków geograficznych, rodzaju miejsca pracy oraz pożądanych rezultatów.

Jednocześnie rozmiar i skala naszej działalności przekładają się na dużą elastyczność. Nie skupiamy się wyłącznie na rynkach – jak żadna inna firma w branży dysponujemy zasobami, które umożliwiają nam rozwiązywanie problemów i tworzenie wartości na miejscu.

Corporate Outsourcing

Facilities Management