Advisory and Transaction Services

Firma CBRE świadczy usługi w zakresie Doradztwa Strategicznego dla Biznesu - zarówno dla najemców nieruchomości,  jak i inwestorów. więcej
CLOSE

Asset Services

Oferujemy zintegrowane rozwiązania zarządzania nieruchomościami dla międzynarodowych funduszy nieruchomości, inwestorów prywatnych, deweloperów, właścicieli i najemców. więcej
CLOSE

Doradztwo Budowlane

CBRE świadczy usługi doradcze dla klientów zajmujących się praktycznymi aspektami budowy, utrzymania i rozwoju nieruchomości. więcej
CLOSE

Rynki Kapitałowe

Poprzez sprzedaż nieruchomości, finansowanie długiem i finansowanie strukturalne oraz bankowość inwestycyjną, zapewniamy realną przewagę konkurencyjną i najwyższe stopy zwrotu z inwestycji możliwe do uzyskania na rynku nieruchomości. więcej
CLOSE

Doradztwo Deweloperskie

Wspieramy deweloperów i inwestorów planujących ekspansję oraz inwestycje w nowe projekty nieruchomościowe, nowe sektory na wszystkich rynkach. więcej
CLOSE

Global Workplace Solutions

CBRE obsługuje najemców zajmujących różne wielkości i rodzaje powierzchni, poprzez zarządzanie obiektami, zarządzanie projektami wraz ze świadczeniem usług doradczych i transakcyjnych. więcej
CLOSE

Investment Management

Aktywnie zarządzamy i obsługujemy aktywami w celu osiągnięcia ich jak największej rentowności, efektywnego i skutecznego lokowania kapitału również poza granicami zapewnieniając tym samym naszym klientom optymalizacje wartości niezależnie od lokalizacji. więcej
CLOSE

Wyceny

Jako CBRE oferuje swoim klientom unikalne informacje w kontekście wycen nieruchomości na globalnych rynkach i pomagamy tym samym podejmować właściwe decyzje dotyczące strategii inwestycyjnych. więcej
CLOSE