redirect pin user minus plus fax mobile-phone office-phone data envelope globe outlook retail close line-arrow-down solid-triangle-down facebook globe2 google hamburger line-arrow-left solid-triangle-left linkedin wechat play-btn line-arrow-right arrow-right solid-triangle-right search twitter line-arrow-up solid-triangle-up calendar globe-americas globe-apac globe-emea external-link music picture paper pictures play gallery download rss-feed vcard account-loading collection external-link2 internal-link share-link icon-close2

MODERN OFFICE STANDARDS

Przewodnik najlepszych praktyk w projektowaniu i analizie powierzchni biurowej
Przewodnik najlepszych praktyk w projektowaniu i analizie powierzchni biurowej
 presented by 
CBRE Rolfe Judd
Przewodnik „Modern Office Standards Polska" na rok 2016 został napisany i wyprodukowany przez Rolfe Judd Architecture i CBRE.  Obie to międzynarodowe firmy posiadające bogate doświadczenie w zarządzaniu, projektowaniu, realizacji i wynajmie budynków biurowych. Prowadząc działalność w Polsce obie firmy są zaangażowane w prace przy wielu projektach oraz współpracują z najważniejszymi polskimi deweloperami budynków biurowych.

Celem tego przewodnika  jest ustanowienie wzorcowych wytycznych dla nowych obiektów powstających na prężnie rozwijającym się rynku nieruchomości biurowych. Jest to określenie jasnych granic między klasą budynków A, B i C. Możliwość oceny klasy budynku ma wielką wagę dla wszystkich graczy na rynku – deweloperów, funduszy, najemców, agentów i projektantów. Wierzymy, że te wytyczne są wszechstronną i spójną próbą zebrania najlepszych rozwiązań w dziedzinie projektowania i realizacji powierzchni biurowych, ich wydajności i standardu, która przyniesie korzyści całej branży.

Istnieje 20 kluczowych kryteriów determinujących jakość budynków biurowych. 12 z nich jest traktowane jako obowiązkowe, ponieważ zawierają one niepodlegające dyskusji  fundamenty dobrego projektu biurowego. Pozostałe 8 kryteriów są traktowane jako opcjonalne i służą osiągnięciu określonej klasyfikacji.  Brak dwóch lub trzech dodatkowych kryteriów niekoniecznie wyklucza budynek z osiągnięcia oceny klasy A.

Przewodnik MOSP jest dostępny nieodpłatnie i może być wykorzystywany przez deweloperów, najemców, agentów, architektów, inżynierów i inwestorów, czyli wszystkich związanych zarówno z projektowaniem jak i użytkowaniem nieruchomości biurowych. Z biegiem czasu przewodnik MOSP będzie rozwijany zgodnie z zachodzącymi zmianami oraz odzewem płynącym z rynku nieruchomości – ulepszany tak, by pozostać aktualnym przez kolejne lata.

W trakcie prowadzonych konsultacji zasięgnęliśmy opinii wielu znanych deweloperów, których listę zamieszczamy poniżej. Chcieliśmy podziękować wszystkim tym firmom i osobom za czas i uwagę poświęconą analizie prowadzonych przez nas badań i wniesienie wielu istotnych informacji do przewodnika.

Pobierz Broszurę MOSP 2016

Przewodnik „Modern Office Standards Polska" na rok 2016 został napisany i wyprodukowany przez Rolfe Judd Architecture i CBRE. 
Przewodnik „Modern Office Standards Polska" na rok 2016 został napisany i wyprodukowany przez Rolfe Judd Architecture i CBRE. 

Pobierz Broszurę MOSP 2015

Przewodnik „Modern Office Standards Polska" na rok 2015 został napisany i wyprodukowany przez Rolfe Judd Architecture i CBRE. 
Przewodnik „Modern Office Standards Polska" na rok 2015 został napisany i wyprodukowany przez Rolfe Judd Architecture i CBRE. 

Więcej informacji

Kontakt

Lukasz Kaledkiewicz
Lukasz Kaledkiewicz
Senior Director, Head of A&T Services
+48 225448038