redirect pin user minus plus fax mobile-phone office-phone data envelope globe outlook retail close line-arrow-down solid-triangle-down facebook globe2 google hamburger line-arrow-left solid-triangle-left linkedin wechat play-btn line-arrow-right arrow-right solid-triangle-right search twitter line-arrow-up solid-triangle-up calendar globe-americas globe-apac globe-emea external-link music picture paper pictures play gallery download rss-feed vcard account-loading collection external-link2 internal-link share-link icon-close2

MODERN INDUSTRIAL STANDARDS

Rekomendowany standard powierzchni przemysłowo-logistycznych w Polsce
Rekomendowany standard powierzchni przemysłowo-logistycznych w Polsce

Publikacja „Modern Industrial Standards Polska” to pierwszy ekspercki przewodnik dla wszystkich poszukujących kompleksowej wiedzy na temat rynku powierzchni przemysłowo-logistycznych w Polsce.

Opracowanie zostało przygotowane dla: najemców, którzy zastanawiają się jaką specyfikację i lokalizację powinien posiadać ich obiekt magazynowy, dla osób planujących inwestycje w sektorze logistycznym i dla wszystkich, którzy potrzebują praktycznej wiedzy o rynku magazynowym. Celem Przewodnika było zdefiniowanie odpowiednich standardów i dostarczenie wiedzy na temat rekomendowanego standardu nowoczesnej powierzchni logistycznej oraz przeznaczonej pod lekką produkcję.

„Modern Industrial Standards Polska” (MISP) został opracowany przez CBRE w ścisłej współpracy z zewnętrznymi partnerami. Dzięki obszernym konsultacjom z najemcami, deweloperami, inwestorami oraz architektami zadbaliśmy o szeroką akceptację i adaptację zaproponowanych przez nas standardów. Wszystkie podmioty zaangażowane w prace nad Przewodnikiem są bardzo aktywne na rynku – ich sugestie, poparte bogatym doświadczeniem, w znaczący sposób wpłynęły na ostateczne parametry prezentowanych kryteriów.

Publikacja koncentruje się na standardowych obiektach logistycznych oraz przeznaczonych pod lekką produkcję. Nie jest przeznaczona do klasyfikacji projektów BTE (built-to-suit) czy zakładów produkcyjnych dedykowanych konkretnym najemcom, ponieważ tego typu projekty podlegają innym kryteriom. Opracowany przez nas standard opiera się na dwóch podstawowych kryteriach – lokalizacji oraz jakości. Lokalizacja obiektu logistycznego jest kluczowym czynnikiem warunkującym powodzenie inwestycji i lokalizacja A spełnia wszystkie, lub wszystkie poza jednym, kryteria lokalizacji przedstawione w Przewodniku. Drugie kryterium, jakość, determinuje z kolei klasę budynku. Obiekt klasy A powinien spełniać 13 lub więcej z wymienionych kryteriów jakości. Budynek znajdujący się w doskonałej lokalizacji oraz spełniający najwyższe kryteria jakości będzie zaklasyfikowany jako AA (Lokalizacja A oraz Jakość A).

Możliwość oceny klasy obiektu logistycznego lub przeznaczonego pod lekką produkcję stanowi dużą wartość dla wszystkich uczestników rynku – najemców, deweloperów, funduszy, agentów oraz architektów i biur projektowych. Cieszymy się, że nasi Klienci i Partnerzy oceniają „Modern Industrial Standards Polska” jako przydatne narzędzie do oceny najlepszych praktyk rynkowych w zakresie lokalizacji obiektu logistycznego, jego projektu, bezpieczeństwa i wydajności. Dziękujemy wszystkim firmom i osobom, które wzięły udział w analizie prowadzonych przez nas badań i przyczyniły się do powstania Publikacji MISP.


pobierz raport

Kontakt

$name
Beata Hryniewska
Senior Director, Head of A&T Industrial & Logistics Poland