Polish logistics and supply chain sectorPoznaj wyniki drugiego badania poziomu optymizmu i zestawienie kluczowych wskaźników efektywności przedsiębiorstw sektora logistycznego i łańcucha dostaw.

Co jest obecnie największym wyzwaniem dla przedstawicieli z sektora logistycznego oraz firm produkcyjnych i handlowych?  

Jak bardzo będzie się rozwijać sektor e-commerce? Jakie są największe szanse, a jakie największe zagrożenia w tym biznesie?

Co robią firmy, aby mierzyć się z problemem braku rąk do pracy?

POBIERZ RAPORT