Rok 2020 zapisze się na kartach historii jako czas dynamicznych zmian. Cały świat pogrążył się w pandemii, a władze państw podejmowały szeregi działań, by zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz jego konsekwencjom. Koronawirus okazał się dotkliwy nie tylko dla zdrowia populacji, ale także dla światowej gospodarki. Niemalże każdy sektor, w każdym państwie odczuł negatywne skutki oddziaływania pandemii oraz związanych z nią obostrzeń.

Sytuacja na rynku nieruchomości komercyjnych 2020

Zjawisko to dotknęło również branżę nieruchomości komercyjnych. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów wiele wskaźników aktywności rynkowej, takich jak np. obroty inwestycyjne czy popyt na powierzchnie komercyjne, znacznie osłabło. Jednocześnie w niektórych przypadkach dane pokazały, że pojedyncze sektory pozostały zaskakująco odporne na zachodzące zmiany gospodarcze.

Zapoznaj się z analizą ekspertów CBRE

Zachęcamy do pobrania raportu CEE MARKET OUTLOOK 2021, w którym eksperci CBRE szczegółowo analizują kondycję globalnych i lokalnych rynków nieruchomości komercyjnych, wskazują, które sektory stoją obecnie przed poważnymi wyzwaniami, a także prezentują najnowsze trendy oraz prognozy dla tego rynku.

pobierz raport