Polacy dobrze radzą sobie z pracą zdalną, jednak większość deklaruje, że chciałaby mieć możliwość korzystania z biura stacjonarnego.

Czy hybrydowy model pracy wydaje się być uzasadnionym kompromisem i stanie się nową rzeczywistością?

Od marca 2020 roku w trybie całkowicie zdalnym pracuje aż 6 na 10 Polaków. Pracownicy nie są jednak z tego rozwiązania zadowoleni. Zapytani, jakie elementy pracy z domu zaczęły im doskwierać, a biuro stacjonarne im je zapewniało, w pierwszej kolejności wymieniają: bezpośredni kontakt z innymi pracownikami, granica między życiem prywatnym i zawodowym oraz dostosowanie przestrzeni do różnorodnych aktywności zawodowych.

Nasi eksperci wskazują, że niektóre aspekty fizycznego biura są bardzo trudne do otworzenia w innym miejscu, a dotąd jego symboliczny wymiar zyskuje obecnie na znaczeniu.

Już dziś wiadomo, że praca zdalna pozostanie z nami na zawsze, ale nie w tak dużym wymiarze, jak na początku trwania pandemii. Z badania CBRE i Grafton Recruitment wynika, że optymalnym rozwiązaniem wydaje się być mieszany model pracy, którego chęć deklaruje aż 64% Polaków.

- Organizacje często próbują znaleźć odpowiedź na pytanie - Gdzie będziemy pracować?

Ograniczają się jednak do wyłącznie dwóch wzajemnie wykluczających się opcji: albo praca w fizycznie obecnym w biurze, albo praca zdalna. Widzimy to inaczej: postrzegamy wspólną pracę z domu i biura, jako strategię najlepiej odpowiadającą potrzebom w danym momencie. Tym bardziej, że wynika to z oczekiwań samych pracowników. Rola biura się zmienia, jednak jego wymiar nie straci na znaczeniu. – mówi Joanna Mroczek, szefowa działów Badań Rynku i Marketingu w Polsce i regionie CEE w CBRE

 

Druga strona medalu pracy zdalnej

Wydawałoby się, że jeszcze do niedawna możliwość pracy zdalnej była przywilejem, którym szczycili się tylko nieliczni pracodawcy. Na większą skalę okazuje się, że korzyści takiego trybu wykonywania obowiązków zostały przysłonięte niedogodnościami. Już 4 na 10 pracowników wskazuje, że ograniczony bezpośredni kontakt z innymi pracownikami to główny powód, dla którego chcieliby wrócić do biura. Co trzecia osoba ma problem z wyraźnym oddzieleniem życia zawodowego od prywatnego. Na trzecim miejscu wskazane są rzadkie wyjścia z domu. Co istotne, co piąty pracownik wskazuje, że w domu brakuje mu odpowiedniego sprzętu do wykonywania pracy oraz ma nieodpowiednie warunki, spowodowane dzieleniem przestrzeni z domownikami, w tym dziećmi, które w większości uczą się również w trybie on-line.

 

Możliwość wyboru w zależności od potrzeb

Jak pokazują statystyki, większość pracowników chce funkcjonować w trybie mieszanym – częściowo w domu, a częściowo w biurze. Wykonywanie obowiązków wyłącznie z biura deklaruje zaledwie 10% pytanych, a o pracy zdalnej w pełnym wymiarze myśli tyko 26% respondentów. Średnio pracownicy chcieliby wykonywać obowiązki zawodowe z domu nie więcej niż 2-3 razy w tygodniu. Stąd też hybrydowy model pracy wydaje się być uzasadnionym „złotym środkiem” i pozwala na zachowanie równowagi.