III kwartał 2020 roku przyniósł stosunkowo dobre wyniki. Popyt, stymulowany w dużej mierze przez bardzo niskie stopy procentowe utrzymywane w warunkach stosunkowo wysokiej inflacji, nie powrócił wprawdzie do rozmiarów sprzed pandemii, ale kwartalna liczba transakcji nie odbiega od wyników notowanych jeszcze w 2015 roku.

 

Życzymy udanej lektury!