• Tempo rozwoju rynku magazynowego nie zwalnia – rekordowo duża ilość powierzchni w budowie przy utrzymującym się niskim poziomie powierzchni niewynajętych

 

  • Nieustające zainteresowanie rynkami wschodzącymi – nowe inwestycje w takich lokalizacjach jak Kielce, Białystok, Olsztynek

 

  • Rosnący udział projektów BTS w popycie – ponad jedna czwarta transakcji to magazyny szyte na miarę