Wskaźnik Poziomu Optymizmu w zakresie Logistyki i Łańcucha Dostaw w Polsce
2018/2019 to drugie wydanie badania rynku podjętego w celu dokonania oceny
poziomu optymizmu oraz oczekiwań w sektorze logistycznym i łańcucha dostaw
w Polsce. CBRE i Panattoni Europe, przy silnym wsparciu ze strony agencji badawczej
Analytiqa specjalizującej się w badaniach tego sektora rynku, opracowały zestawienie
kluczowych wskaźników efektywności przedsiębiorstw działających w sektorze
logistycznym i łańcucha dostaw.