W III kwartale 2020 roku wartość obrotu na rynku nieruchomości komercyjnych wyniosła 1,1 mld euro. Można porównać tą wartość z poprzednimi kwartałami roku bieżącego - łączny wolumen II kwartału wyniósł 1,2 mld euro, a wartość transakcji w pierwszym kwartale roku wyniosła 1.7 mld euro. Obserwujemy stopniowy spadek, który był oczekiwany w panujących warunkach pandemii z powodu wysokiej pozytywnej korelacji inwestycji w stosunku do cyklu koniunkturalnego i zmniejszania się ich natężenia podczas każdego kryzysu lub recesji. To powiedziawszy, bliższe przyjrzenie się danym pozwala wytłumaczyć dlaczego rynek nie odbudował się tak prędko jak było to zakładane po drastycznym spadku w 2 kwartale roku.

 

Życzymy udanej lektury!