Ekonomia

Stabilne fundamenty kraju sprzed pandemii, niski poziom zadłużenia i działania banku centralnego pomogły przywrócić gospodarkę na właściwe tory.

 

Rynek inwestycyjny

Rosnące zainteresowanie inwestorów aktywami przemysłowo-logistycznymi i dalsza kompresja stóp kapitalizacji w sektorze biurowym i logistycznym.

 

Rynek biurowy w Warszawie i w miastach regionalnych

Wysokiej jakości, certyfikowane budynki wraz z różnorodnymi, stosunkowo stabilnymi warunkami rynkowymi i wykwalifikowanymi pracownikami nadal przyciągają nowych uczestników rynku i stwarzają warunki dla rozwoju międzynarodowym i lokalnym graczom.

 

Rynek handlowy

Prognozy dla sprzedaży detalicznej mówią o wzroście wolumenów zarówno w handlu tradycyjnym, jak i online.

 

Rynek przemysłowo-logistyczny

Kolejny z kolei rekordowy rok i dalsze prognozy wzrostu pozwalają patrzeć z optymizmem w przyszłość.

 

Rynek mieszkaniowy

Rosnące ceny i coraz wyższe stopy procentowe zmniejszają popyt na mieszkania ze strony indywidualnych nabywców.

 

Życzymy udanej lektury!