„Poland Office Destinations 2019” to raport opisujący sytuację na rynku biurowym w Polsce, poddając analizie jakościowej i ilościowej dziewięć największych Polskich miast. Oprócz analizy SWOT i przeglądu kluczowych danych, każde miasto posiada mapę pokazującą rozmieszczenie wybranych obiektów biurowych.

Zapraszamy do lektury!