„Poland Industrial Destinations 2019” to raport opisujący sytuację na rynku przemysłowym i logistycznym w Polsce, poddając analizie jakościowej i ilościowej każdy region. Oprócz analizy SWOT i przeglądu kluczowych danych, każdy region posiada mapę pokazującą rozmieszczenie istniejących, planowanych nieruchomości magazynowych oraz obiektów BTS.

Zapraszamy do lektury!