Na początku września 2020 roku 18% ankietowanych deklarowało, że mieszka w wynajmowanym lokalu. Wskaźnik ten jest istotnie wyższy w przypadku mieszkańców wielkich miast – więcej niż jeden na czterech respondentów z wielkiego miasta zajmuje wynajmowane mieszkanie. Równocześnie najwięcej najemców jest wśród osób najmłodszych. W grupie wiekowej 18-24 lat najem deklaruje 27% osób, a w grupie wiekowej 25-34 lat najemcami jest 26% osób.

Życzymy udanej lektury!