Zachodzące zmiany pokoleniowe prowadzą do zmian preferencji zakupowych polskich klientów. Zgodnie z długoterminową prognozą liczby ludności dla Polski, do 2030 roku odsetek seniorów w strukturze demograficznej zwiększy się z 19% do 23%. Najliczniejszą grupą na rynku pracy będzie Generacja Z - pierwsze pokolenie w historii, dla którego świat cyfrowy istnieje od zawsze. Prognoza zmian ludności w polskich gminach do 2030 roku wskazuje na zjawisko suburbanizacji. Największe polskie aglomeracje będą przyciągały mieszkańców atrakcyjnymi rynkami pracy, natomiast najbardziej dynamicznym przyrostem liczby ludności będą charakteryzowały się nie główne ośrodki miejskie, lecz gminy położone w ich sąsiedztwie. Zarówno zmieniająca się struktura demograficzna populacji, zjawisko suburbanizacji, jak i wzrost wolumenu zakupów przez Internet i postępujące zmiany technologiczne wpłyną na charakter handlu w 2030 roku. Tradycyjny handel będzie coraz częściej towarzyszył konsumentom w formacie „convenience”, oferując szybkie, codzienne zakupy w pobliżu miejsca ich zamieszkania, często poza największymi miastami Polski. Centra handlowe oprócz roli społecznościowej w postaci funkcji gastronomiczno-rozrywkowych, będą dążyły do zwiększenia zakresu integracji sprzedaży tradycyjnej i internetowej w modelu „omnichannel”.

 

Życzymy udanej lektury!