Privacy Policy

Globalna polityka prywatności dotycząca witryny i plików cookie

Ostatnia aktualizacja: 20 lutego 2020

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem.

CBRE Group, Inc. oraz jej jednostki zależne (dalej łącznie „CBRE”, „my”, „nam” lub „nasze”) rozumieją znaczenie ochrony Państwa prywatności. Nasza Globalna polityka prywatności dotycząca witryny i plików cookie („Polityka”) odnosi się do korzystania z naszych globalnych, dostępnych publicznie stron internetowych (łącznie: „Witryna”), a także Państwa kontaktów zawodowych z pracownikami CBRE. Niniejsza Polityka została stworzona, aby pomóc Państwu w zrozumieniu sposobu, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy Państwa dane osobowe oraz wyborów, jakich mogą Państwo dokonać, podejmując świadomą decyzję o korzystaniu z Witryny. Opisano w niej również, w jaki sposób można się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji na temat naszych praktyk dotyczących ochrony prywatności.

 1. Globalna polityka prywatności dotycząca witryny

  1. Wyrażenie zgody poprzez korzystanie

  2. Rodzaje gromadzonych przez nas danych

  3. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane

  4. Informacje na Państwa temat przekazywane nam przez podmioty zewnętrzne

  5. Strony trzecie, z którymi udostępniamy Państwa dane osobowe

  6. Przekazywanie danych za granicę

  7. Bezpieczeństwo

  8. Jak długo przechowujemy Państwa Dane osobowe

  9. Państwa prawa dot. prywatności

  10. Zmiany w niniejszej Polityce

  11. Inspektor ochrony danych

 2. Polityka dotycząca plików cookie – automatyczne gromadzenie danych

  1. Wykorzystywanie plików cookie

  2. Śledzenie wyników

  3. Zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików cookie

 3. Kontakt

 1. Globalna polityka prywatności dotycząca witryny

  1. Wyrażenie zgody poprzez korzystanie

   Niniejsza Globalna polityka prywatności dotycząca witryny opisuje, w jaki sposób CBRE gromadzi, wykorzystuje i ujawnia pewne dane osobowe uzyskane za pośrednictwem tej Witryny. Należy wziąć pod uwagę, że korzystanie z tej Witryny w prawnie dopuszczalnym zakresie jest równoznaczne ze zrozumieniem i akceptacją warunków niniejszej Globalnej polityki prywatności dotyczącej witryny. Niniejsza Globalna polityka prywatności dotycząca witryny została uwzględniona w Warunkach, które zasadniczo regulują korzystanie z Witryny, i stanowi ich część.

  2. Rodzaje gromadzonych przez nas danych

   Rodzaje danych osobowych, które możemy uzyskiwać od Państwa lub które mogą nam Państwo przekazać, obejmują:

   • dane kontaktowe (takie jak Państwa imię i nazwisko, adres pocztowy lub elektroniczny, a także numer telefonu);

   • W odniesieniu do naszych działań związanych z rekrutacją − informacje związane z Państwa zatrudnieniem (np. imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, telefon służbowy, adres służbowy, kraj, w którym prowadzą Państwo działalność, branża, stanowisko lub rola)

   • Informacje o koncie (takie jak nazwa użytkownika lub hasło)

   • Dane odnoszące się do relacji z klientem (takie jak dane kontaktowe firmy, kraj, w którym prowadzą Państwo działalność, Państwa branża, stanowisko lub rola, interakcje zawodowe i dane dot. relacji, w tym główne kontakty CBRE i rejestry dotyczące relacji z CBRE, Państwa preferencje kontaktowe, a także informacje, które nam Państwo dostarczają w związku z relacją biznesową np. rodzaje inwestycji, którymi są Państwo zainteresowani)

   • Identyfikatory online (np. identyfikator reklamowy na urządzeniu mobilnym i dane geolokalizacyjne)

   • informacje dotyczące korzystania przez Państwa z naszych witryn internetowych. Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie

   Ponadto gromadzimy następujące informacje od osób trzecich:

   • Państwa interakcje w mediach społecznościowych (np. w związku z „polubieniem” przez Państwa posta na platformie mediów społecznościowych)

   • Informacje techniczne z reklam umieszczanych na stronach internetowych podmiotów zewnętrznych (np. Państwa adres IP, typ i wersja przeglądarki, identyfikatory urządzeń, lokalizacja i ustawienia strefy czasowej)

  3. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane

   Komunikacja z Państwem – oferty i usługi, którymi wyrazili Państwo zainteresowanie:

   Gdy odwiedzają Państwo naszą Witrynę lub dokonują transakcji za jej pośrednictwem, niezbędne może być zarejestrowanie się lub udostępnienie nam swoich danych osobowych i danych dotyczących rachunku bankowego. Jeżeli podadzą nam Państwo te informacje, możemy je wykorzystywać w celu skontaktowania się z Państwem w związku z ofertą lub usługami, którymi wyrazili Państwo zainteresowanie. CBRE ma uzasadniony interes biznesowy w zakresie wykorzystania danych osobowych, które gromadzimy od Państwa w celu świadczenia żądanych usług. Jeżeli poinformują nas Państwo, że nie chcą, abyśmy wykorzystywali te dane do dalszego kontaktu z Państwem w oparciu o Państwa zgodę (korzystając z procedury wycofania zgody opisanej poniżej), uszanujemy Państwa decyzję.

   Komunikacja z Państwem – w celu przesyłania newsletterów i celach marketingowych:

   Aby przekazywać naszym użytkownikom i klientom najnowsze wiadomości oraz informacje o produktach i usługach, możemy wysyłać wiadomości e-mail oraz komunikaty marketingowe na adres e-mail, który podali Państwo podczas rejestracji w naszej Witrynie lub chcąc uzyskać od nas informacje. CBRE przestrzega obowiązujących przepisów prawa w zakresie wykorzystywania danych osobowych w tym celu, a w stosownych przypadkach (np. w UE) postępuje w oparciu o uzyskaną od Państwa zgodę. Prosimy pamiętać, że czasami współpracujemy ze stronami trzecimi w zakresie wysyłania komunikatów marketingowych polecających nie tylko nasze produkty i usługi, ale również produkty i usługi podmiotów zewnętrznych (na przykład naszych partnerów biznesowych). Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na umieszczenie Państwa adresu na liście adresowej bądź otrzymywanie od nas newsletterów lub innych ofert promocyjnych, a następnie zdecydują Państwo, że nie chcą dłużej otrzymywać takich newsletterów czy wiadomości e-mail z promocjami, mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej wysyłanej do Państwa wiadomości e-mail (lub skorzystać z procedury wycofania zgody opisanej poniżej).

   Profesjonalne interakcje z Państwem – zarządzanie relacjami z klientem:

   Możemy wykorzystywać dane dotyczące relacji z klientem (np. gromadzone za pośrednictwem karty biznesowej, podczas rozmowy z pracownikiem CBRE lub w wyniku komunikacji z pracownikiem CBRE telefonicznie lub pocztą elektroniczną), aby świadczyć żądane usługi i zarządzać relacją z Państwem. W celach wewnętrznej analityki biznesowej możemy również wykorzystywać dane agregowane i nie pozwalające ustalić tożsamości. CBRE ma uzasadniony interes biznesowy w zakresie wykorzystania danych osobowych, które gromadzimy od Państwa w celu świadczenia żądanych usług oraz z myślą o lepszej obsłudze klienta. Za Państwa zgodą możemy przesyłać Państwu informacje lub świadczyć usługi o charakterze promocyjnym, które uznajemy za stosowne z Państwa perspektywy.

   Realizowania innych celów:

   Możemy również wykorzystywać dane osobowe uzyskane na Państwa temat do następujących celów:

   • obsługa, ocena i doskonalenie naszej działalności (w tym opracowywanie nowych produktów i usług, zarządzanie naszą komunikacją, określanie skuteczności naszych działań reklamowych i ich optymalizacji, analizowanie naszych produktów, usług, aplikacji i witryn internetowych, aplikacji mobilnych oraz wszelkich innych zasobów cyfrowych, zwiększanie przystępności naszych witryn internetowych i aplikacji mobilnych oraz wszelkich innych zasobów cyfrowych)

   • Przygotowywanie i dostarczanie zbiorczych raportów danych, które mogą obejmować zanonimizowane informacje

   • egzekwowanie naszych Warunków lub innych przysługujących nam praw

   Wykorzystania informacji w inny sposób, w którym to przypadku przedstawiamy konkretną informację w momencie gromadzenia danych. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie przez nas informacji w inny sposób, prosimy wysłać stosowny e-mail na adres [email protected].

  4. Informacje na Państwa temat przekazywane nam przez podmioty zewnętrzne

   Treści stron trzecich:

   Możemy prezentować lub umieszczać treści na naszej Witrynie (np. wykazy nieruchomości), które są dostarczane przez naszych usługodawców zewnętrznych. Treści te mogą zawierać łącza do innych witryn, które nie są obsługiwane przez CBRE, lub mogą wiązać się z żądaniem podania danych osobowych. W treściach tych może się na przykład pojawić prośba o podanie adresu e-mail umożliwiającego subskrypcję do alertów lub przekazywania postów znajomemu. Informacje te są gromadzone przez naszych usługodawców, a nie przez nas. W niektórych przypadkach usługodawcy mogą udostępniać nam pobrane od Państwa dane osobowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za stosowane przez naszych usługodawców praktyki w zakresie prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności stosowanymi przez naszych usługodawców, aby dowiedzieć się, w jaki sposób będą oni wykorzystywać i udostępniać przekazywane im dane osobowe.

   Korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych:

   Mogą Państwo również udostępniać swoje dane osobno innym witrynom internetowym lub podmiotom, na przykład tworzącym profesjonalne listy marketingowe, aby otrzymywać specjalne oferty i promocje od ich jednostek stowarzyszonych. Te witryny internetowe lub podmioty mogą udostępniać nam dane na Państwa temat. CBRE nie ponosi i nie będzie ponosić odpowiedzialności w sytuacji, gdy partner, inna witryna internetowa lub podmiot będą gromadzić, wykorzystywać lub udostępniać dane na Państwa temat z naruszeniem własnej polityki prywatności lub obowiązujących przepisów prawa.

   Dane marketingowe:

   W zakresie obowiązującego prawa możemy nabywać dane marketingowe od podmiotów zewnętrznych oraz dodawać je do naszej istniejącej bazy danych użytkowników w celu lepszego dopasowania reklam oraz przedstawiania adekwatnych ofert, którymi, naszym zdaniem, mogą być Państwo zainteresowani. Możemy również połączyć te dane marketingowe z danymi umożliwiającymi ustalenie tożsamości, które Państwo nam przekazali.

  5. Strony trzecie, z którymi udostępniamy Państwa dane osobowe

   Strony trzecie zajmujące się przekierowaniem reklam:

   W niektórych przypadkach udostępnimy informacje na temat sposobu wykorzystywania przez Państwa naszej Witryny usługodawcom zewnętrznym z myślą o tym, aby docierały do Państwa lepiej ukierunkowane reklamy. Nasi usługodawcy mogą na przykład śledzić, korzystając z plików cookie, Państwa aktywność na naszej Witrynie, aby wyświetlać reklamy w oparciu o Państwa zainteresowania wyrażone w trakcie przeglądania sieci lub wykorzystywania mediów społecznościowych. W niektórych przypadkach, w celach analitycznych, usługodawcy mogą nam również udostępniać informacje na temat Państwa aktywności w zakresie przeglądania Witryny. CBRE może przetwarzać Państwa dane osobowe uzyskane tym sposobem po wyrażeniu przez Państwa stosownej zgody. Szczegółowe informacje na temat plików cookie, w tym na temat metod udzielania i odwoływania zgody, podano niżej w Polityce dot. plików cookie.

   Usługodawcy:

   Zastrzegamy sobie prawo do przekazywania Państwa danych osobowych firmom działającym w charakterze naszych autoryzowanych agentów zajmujących się świadczeniem usług. Wyróżniamy następujące kategorie usługodawców:

   • dostawcy infrastruktury i usług IT, w tym dostawcy usług w chmurze

   • agencje marketingowe, reklamowe i komunikacyjne

   • zewnętrzni audytorzy i doradcy

   • dostawcy usług analitycznych

   • reklamodawcy internetowi

   • dostawcy usług badawczych/analitycznych odnośnie do stron internetowych

   Każdy usługodawca musi zobowiązać się do wdrożenia i stosowania uzasadnionych procedur i praktyk bezpieczeństwa adekwatnych do charakteru Państwa danych w celu ochrony Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, wykorzystaniem, modyfikacją lub ujawnieniem. Ze względu na globalny charakter naszej działalności możemy przekazywać Państwa dane do krajów lub jurysdykcji, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych co kraj, w którym się Państwo znajdują. W przypadku takiego przekazania zapewnimy lub nasi dostawcy zapewnią (stosownie do przypadku) odpowiednie zabezpieczenia wymagane przez obowiązujące prawo w celu zagwarantowania ochrony Państwa danych. Więcej informacji na temat przekazywania danych za granicę można znaleźć poniżej.

   Mają Państwo prawo wyrażenia sprzeciwu wobec ujawniania przez nas Państwa danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes biznesowy. Proszę pamiętać, że wyrażenie sprzeciwu wobec ujawniania przez nas Państwa danych osobowych ma podstawie uzasadnionego interesu biznesowego CBRE może wpływać na jakość świadczonych przez nas usług. Więcej informacji o prawach użytkownika podano poniżej.

   Podmioty stowarzyszone:

   W przypadku fuzji CBRE, przeniesienia naszych aktywów, Witryny lub działalności CBRE może ujawnić lub przekazać Państwa dane osobowe w związku z taką transakcją. W przypadku takiego przeniesienia CBRE poinformuje Państwa w wiadomości e-mail lub zamieści w naszej Witrynie internetowej widoczne zawiadomienie 30 dni przed jakąkolwiek zmianą dotyczącą własności CBRE, która będzie wiązała się z przeniesieniem kontroli nad Państwa danymi osobowymi. Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe jednostkom stowarzyszonym CBRE w celu świadczenia lub oferowania Państwu usług.

   Prawny obowiązek ujawnienia danych:

   Będziemy również ujawniać Państwa dane osobowe, gdy będzie to wymagane na mocy przepisów prawa, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie sądowe lub w związku z innym obowiązkiem prawnym, w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów władzy państwowej, w tym związane ze spełnieniem wymogów agencji bezpieczeństwa narodowego lub organów porządkowych, lub w specjalnych przypadkach, gdy mamy powód, aby uważać, że ujawnienie Państwa danych osobowych jest koniecznie w celu zidentyfikowania, skontaktowania się lub wniesienia powództwa przeciwko osobie, która może działać na Państwa szkodę lub też naruszać (świadomie lub nieświadomie) nasze prawa lub własność.

  6. Przekazywanie danych za granicę

   Przetwarzanie danych w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach poprzez rejestrację w Witrynie

   CBRE prowadzi swoją działalność na całym świecie. Możemy przekazywać dane osobowe gromadzone na Państwa temat do odbiorców, a Państwa dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w innych krajach niż ten, w którym pierwotnie zostały uzyskane, w tym do Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów, w których mogą obowiązywać mniej restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony danych niż w kraju, w którym pierwotnie przekazali Państwo te dane.

   W przypadku przekazania Państwa danych do krajów innych niż ten, w którym dane te zostały pierwotnie zgromadzone, będziemy chronić Państwa dane w sposób opisany w niniejszej Polityce albo w sposób wskazany Państwu w momencie gromadzenia danych (np. w oświadczeniu o ochronie prywatności konkretnego programu) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych dotyczącymi takiego przekazywania.

   Jeśli znajdują się Państwo na obszarze administracyjnym poza USA, przekazanie danych osobowych jest warunkiem przekazania żądanych informacji i/lub wykonania żądanej usługi. W zakresie dozwolonym przez prawo przekaz ten stanowi również zgodę na transfer transgraniczny.

   W odniesieniu do przekazów pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do Stanów Zjednoczonych i innych jurysdykcji spoza EOG:

   • Amerykańskie podmioty stowarzyszone CBRE posiadają certyfikację Privacy Shield (Tarcza Prywatności) obowiązującą w stosunkach EU-USA i Szwajcaria-USA.

   • CBRE zawarła standardowe klauzule umowne UE w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w Europejskim Obszarze Gospodarczym i przekazywanych do CBRE w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.

   W prawnie dopuszczalnym zakresie mogą Państwo zwrócić się z prośbą o uzyskanie szczegółowych informacji na temat zabezpieczeń stosowanych przez nas odnośnie do przekazywania Państwa danych poza EOG. Stosowne dane kontaktowe podano poniżej.

   Certyfikat Tarczy Prywatności:

   CBRE przestrzega postanowień programu Tarcza Prywatności UE-USA oraz programu Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA w sposób opisany przez Departament Handlu USA w zakresie gromadzenia danych osobowych przez jednostki stowarzyszone lub klientów korporacyjnych CBRE z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym i/lub Wielkiej Brytanii i/lub Szwajcarii oraz przekazywania ich do CBRE, Inc. oraz należących do niej w całości jednostek stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych, do których należą CBRE Global Investors LLC, CBRE GWS Puerto Rico Inc., CBRE Clarion Securities LLC, CBRE Security Services, Inc., CBRE Heery Inc., CBRE HMF, Inc., CBRE Multifamily Capital, Inc., CBRE Capital Markets, Inc., CBRE Technical Services, LLC, CBRE Hana Operations, LLC, Forum Analytics, LLC oraz Trammell Crow Company LLC w Stanach Zjednoczonych („CBRE US”). Niniejsza Polityka stanowi uzupełnienie informacji o ochronie danych, które mogli otrzymać Klienci i osoby do kontaktu ze strony Klienta. CBRE poświadczyła Departamentowi Handlu, że przestrzega zasad programu Tarcza Prywatności dotyczących powiadamiania, wyboru i odpowiedzialności w zakresie dalszego przenoszenia, bezpieczeństwa, rzetelności danych i ograniczenia celu, dostępu, a także wycofania, dochodzenia praw i odpowiedzialności. W przypadku rozbieżności pomiędzy zasadami niniejszej Polityki i zasadami programu Tarcza Prywatności zasady programu Tarcza Prywatności mają znaczenie nadrzędne. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Tarcza Prywatności i przejrzeć naszą certyfikację, proszę odwiedzić witrynę https://www.privacyshield.gov/. CBRE podlega kontroli w zakresie przepisów dotyczących prowadzenia postępowań wyjaśniających i egzekwowania przestrzegania przepisów dokonywanych przez Federalną Komisję Handlu (Federal Trade Commission) ze względu na powiązanie z wymaganiami Tarczy Prywatności.

   Ujawnianie i odpowiedzialność za dalsze przekazywanie danych:

   CBRE ma zobowiązanie ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa. CBRE może, zgodnie z informacjami podanymi w części Strony trzecie, którym udostępniamy dane osobowe użytkownika, przekazywać dane osobowe stronom trzecim. CBRE ponosi odpowiedzialność, zgodnie z Zasadami Tarczy Prywatności, jeśli strona trzecia przetwarza takie dane osobowe w sposób niezgodny z Zasadami, chyba że udowodnimy, że nie ponosimy odpowiedzialności za zdarzenie powodujące szkody.

   Niezależne rozstrzyganie skarg dotyczących Tarczy Prywatności:

   Zgodnie z zasadami programu Tarcza Prywatności dotyczącymi relacji między UE i USA oraz Szwajcarią i USA, CBRE zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących sposobu gromadzenia lub wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych. Osoby fizyczne z UE, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii mające pytania lub skargi w zakresie niniejszej polityki dotyczącej Tarczy Prywatności powinny najpierw skontaktować się z CBRE pod adresem: [email protected].

   CBRE przekazuje nierozstrzygnięte skargi dotyczące Tarczy Prywatności do JAMS, dostawcy zajmującego się alternatywnym rozstrzyganiem sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Jeśli nie otrzymają Państwo na czas potwierdzenia przyjęcia skargi albo jeżeli skarga nie zostanie rozpatrzona w sposób zadowalający, należy skontaktować się z nami albo odwiedzić stronę internetową pod adresem: https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield, aby uzyskać więcej informacji albo złożyć skargę. Usługi JAMS są zapewniane Państwu nieodpłatnie. W określonych okolicznościach mają Państwo możliwość powołać się na prawo do rozstrzygnięcia sporu dotyczącego skarg w zakresie Tarczy Prywatności w drodze wiążącego arbitrażu, gdy JAMS nie uda się rozstrzygnąć sporu. Dodatkowe informacje na temat wiążącego arbitrażu można znaleźć na stronie: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

  7. Bezpieczeństwo

   CBRE dba o to, aby zapewniać bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i wyborów dotyczących celu wykorzystywania tych danych. Korzystamy z technologii SSL (Secure Socket Layers), aby chronić wrażliwe dane osobowe, takie jak numer karty kredytowej, podczas ich przesyłania. Przechowujemy Państwa dane osobowe na bezpiecznym serwerze i stosujemy procedury mające na celu ochronę gromadzonych przez nas danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, zniszczeniem, wykorzystaniem, modyfikowaniem lub ujawnianiem.

   Mimo iż wdrażamy uzasadnione handlowo środki bezpieczeństwa (i wymagamy tego od naszych dostawców zewnętrznych) dotyczące Państwa danych osobowych gromadzonych przez nas i przechowywanych w naszej Witrynie, to ze względu na otwarty charakter Internetu nie możemy zagwarantować, że Państwa dane osobowe przechowywane na naszych serwerach albo przekazywane użytkownikowi albo przez użytkownika nie będą podlegać nieautoryzowanemu dostępowi oraz wyłączamy wszelką odpowiedzialność w odniesieniu do kradzieży, utraty, nieautoryzowanego dostępu albo uszkodzenia czy przechwycenia wszelkich danych czy wiadomości. Korzystając z Witryny potwierdzają Państwo, że zdają sobie sprawę z tego ryzyka i decydują się je podjąć.

  8. Jak długo przechowujemy Państwa Dane osobowe

   Gromadzone od Państwa dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne ze względu na cele gromadzenia tychże danych, w prawnie dopuszczalnym zakresie. Podejmujemy wszelkie wysiłki w dbałości o to, aby w chwili, gdy Państwa dane osobowe przestaną nam być potrzebne, dane te zostały usunięte z naszych systemów i rejestrów i/lub poddane anonimizacji skutkującej tym, że nie będzie możliwe ustalenie Państwa tożsamości na podstawie przedmiotowych danych (chyba że musimy je zachować w związku z koniecznością przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji).

  9. Państwa prawa dot. prywatności

   Komunikacja marketingowa:

   Podczas Państwa rejestracji w Witrynie możemy poprosić o zaznaczenie, czy chcieliby Państwo otrzymywać od nas wiadomości e-mail i komunikaty elektroniczne takie jak oferty, informacje, sprawozdania i inne komunikaty promocyjne. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę albo zrezygnować z otrzymywania takich komunikatów w dowolnym momencie, kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej.

   Ponadto, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w uzasadnionych celach, przysługuje Państwu prawo wyrażenia sprzeciwu. Należy pamiętać, że w przypadku wyrażenia sprzeciwu wobec tego rodzaju przetwarzania, może to wpłynąć na naszą zdolność wykonywania zadań, o których mowa w niniejszej Polityce.

   Mogą się Państwo z nami skontaktować:

   (a) telefonicznie pod numerem +1 877 227 3330 lub faksem pod numerem, at +1 212 618 7085

   (b) postępując zgodnie z instrukcją dot. rezygnacji z subskrypcji, którą podajemy w każdym e-mailu marketingowym

   (c) wysyłając do nas e-mail na adres [email protected] wraz z kopią otrzymanej wiadomości e-mail – należy wpisać „Usuń” w temacie wiadomości

   • Jeżeli znajdują się Państwo w Europie, na Bliskim Wschodzie albo w Afryce, mogą Państwo również wysłać nam wiadomość e-mail na adres [email protected] wraz z kopią otrzymanej wiadomości e-mail; należy wpisać „Usuń” w temacie wiadomości

   • Jeżeli znajdują się Państwo w Azji albo regionie Pacyfiku, mogą Państwo również wysłać nam wiadomość e-mail na adres [email protected] wraz z kopią otrzymanej wiadomości e-mail – należy wpisać „Usuń” w temacie wiadomości

   (d) drogą pocztową: CBRE, Inc., 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, Attention: Global Director, Data Privacy

   Państwa decyzja dot. rezygnacji z otrzymywania biuletynów i materiałów promocyjnych/marketingowych nie powoduje tego, że (i) nie będziemy mogli wysyłać Państwu wiadomości e-mail ani innych informacji dotyczących obecnej albo przeszłej relacji z nami; (ii) CBRE, w tym nasi pracownicy, wykonawcy, agenci i inni przedstawiciele, nie będą mogli uzyskać dostępu ani przeglądać Państwa danych osobowych w trakcie prowadzenia i ulepszania Witryny.

   Żądanie dostępu do swoich danych osobowych i inne prawa:

   W myśl obowiązujących przepisów mogą również mieć Państwo prawo do żądania wglądu w posiadane przez nas Państwa dane osobowe, do uzyskiwania dostępu do nich, ich poprawiania, usuwania, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Istnieje możliwość złożenia skargi na ręce organu nadzorczego. W takiej sytuacji można skierować stosowny wniosek, korzystając z portalu praw podmiotów danych CBREl lub pisząc na adres [email protected].

   Niezależne rozstrzyganie skarg dotyczących Tarczy Prywatności:

   Informacje na temat niezależnego rozstrzygania skarg dotyczących Tarczy Prywatności można znaleźć powyżej.

  10. Zmiany w niniejszej Polityce

   Jesteśmy szybko rozwijającą się globalną firmą. Będziemy w dalszym ciągu oceniać niniejszą Politykę w odniesieniu do nowych technologii i usług, praktyk biznesowych oraz potrzeb klientów, a także wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce w miarę potrzeb. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej Polityce, wprowadzimy je także tutaj, a jeśli zmiany te będą znaczące, przekażemy bardziej wyraźne powiadomienie (w tym w przypadku niektórych usług, powiadomienie e-mail o zmianach Polityki).

  11. Inspektor ochrony danych

   Wyznaczyliśmy, zgodnie z lokalnym prawem, inspektorów ochrony danych dla naszych spółek zależnych w Niemczech. To samo zrobiliśmy we Francji. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących naszych polityk lub praktyk dotyczących danych osobowych, można skontaktować się z odpowiednim inspektorem ochrony danych, korzystając z następujących danych kontaktowych:

   CBRE GmbH, CBRE PREUSS VALTEQ GmbH, and CBRE Capital Advisors GmbH

   [email protected]

   CBRE Global Investors Germany GmbH

   [email protected]

   CBRE GWS Industrial Services GmbH

   CBRE GWS IFM Industrie GmbH

   [email protected]

   Francja

   [email protected]

 2. Polityka dotycząca plików cookie – automatyczne gromadzenie danych

  Przeglądając naszą Witrynę, wyrażają Państwo zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie.

  Co to jest plik cookie?

  Plik cookie to mały plik tekstowy, który witryna przechowuje na Państwa komputerze, telefonie albo innym urządzeniu, zawierający informacje na temat Państwa działań w tej witrynie. Pliki cookie ułatwiają przeglądanie i sprawiają, że jest ono wygodniejsze dla użytkownika. Plik cookie zawiera nazwę serwera, z którego pochodzi, czas wygaśnięcia pliku cookie oraz wartość – zazwyczaj jest to wygenerowany losowo unikalny numer. Pliki cookie nie umożliwiają dostępu do Państwa komputera ani nie powodują jego uszkodzenia.

  1. Wykorzystywanie plików cookie

   W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie:

   Korzystamy z plików cookie sesji przeglądarki, które są tymczasowymi plikami cookie, usuwanymi z pamięci urządzenia po zamknięciu przeglądarki internetowej lub wyłączeniu komputera, a także z trwałych plików cookie, które są przechowywane na urządzeniu aż do ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia. W naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookie przeglądarki w trzech kategoriach, którymi można zarządzać za pośrednictwem naszego Menedżera preferencji dot. plików cookie:

   • Wymagane pliki cookie: Te pliki cookie są niezbędne do umożliwiania podstawowych funkcji niniejszej witryny, takich jak identyfikacja ważnego użytkownika, zapewnienie, że nikt inny nie będzie mógł zalogować się z innego komputera w tym samym czasie na konto użytkownika oraz aby móc świadczyć lepsze usługi w oparciu o preferencje użytkownika dotyczące rejestracji. Te pliki cookie umożliwiają również wybór preferencji dotyczących plików cookie.

   • Funkcjonalne pliki cookie: Te pliki cookie pozwalają nam analizować korzystanie z witryny w celu oceny i poprawy wydajności. Mogą one również być wykorzystywane w celu zapewnienia lepszej obsługi klienta w tej witrynie. Na przykład, dostarczanie nam informacji na temat sposobu korzystania z naszej witryny pomaga nam w ułatwianiu przeprowadzania wszelkich promocji lub ankiet, które dostarczamy.

   • Pliki cookie reklamowe: Te pliki cookie mogą być wykorzystywane do udostępniania danych reklamodawcom, tak aby wyświetlane reklamy były bardziej odpowiednie dla użytkownika, mogą umożliwiać udostępnianie pewnych stron portali społecznościowych lub publikowanie komentarzy na naszej stronie.

   Pliki cookie nie są wykorzystywane do przechowywania danych wrażliwych:

   Pliki cookie, z których korzystamy, nie przechowują wrażliwych danych osobowych takich jak Państwa adres, hasło czy dane karty kredytowej.

  2. Śledzenie wyników

   Czasami wykorzystujemy pliki cookie, jak również technologie śledzenia takie jak sygnały nawigacyjne, w ramach promocyjnych wiadomości e-mail wysyłanych naszym subskrybentom czy reklam w naszej Witrynie. Te narzędzia umożliwiające śledzenie wyników pozwalają nam sprawdzić, czy odbiorca wiadomości e-mail wykonał określone działanie, na przykład skorzystał z darmowego okresu próbnego. Takie informacje nie pozwalają na określenie tożsamości i są gromadzone zbiorczo. Czasami korzystamy z usług usługodawców zewnętrznych, którzy pomagają nam śledzić aktywność w naszej Witrynie. Takie podmioty zewnętrzne mogą wykorzystywać tymczasowe pliki cookie albo sygnały nawigacyjne, aby ułatwić śledzenie, ale dane nie będą śledzone w sposób umożliwiający określenie Państwa tożsamości. Podmioty zewnętrzne, których produkty albo usługi są dostępne w naszej Witrynie, mogą również wykorzystywać pliki cookie; zalecamy więc zapoznanie się z ich politykami prywatności, aby uzyskać informacje na temat ich plików cookie i innych praktyk w zakresie prywatności.

   Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie stron trzecich na naszej witrynie internetowej i dowiedzieć się więcej o możliwości decyzji, aby dane użytkownika nie były wykorzystywane przez strony trzecie, wystarczy się z nami skontaktować pod adresem [email protected]

  3. Zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików cookie

   Menedżer preferencji dot. plików cookie:

   Nasz menedżer preferencji pozwala ograniczyć wykorzystywanie przez nas plików cookie innych niż Wymagane pliki cookie. Jeśli korzystasz z naszego menedżera preferencji na urządzeniu mobilnym, przetwarzamy Identyfikator reklamowy Twojego urządzenia. Po uzyskaniu dostępu do naszego Menedżera preferencji trwałe pliki cookie zostaną ustawione przez sieci reklamowe wymienione w naszym menedżerze preferencji, honorując preferencje użytkownika, jeśli użytkownik zdecyduje się nie otrzymywać reklam opartych na zainteresowaniach. Jeśli usuniesz pliki cookie przeglądarki, usunie to wszystkie pliki cookie, w tym pliki cookie dotyczące rezygnacji ustalane przez firmy. Aby zresetować swoje preferencje, musisz ponownie uzyskać dostęp do narzędzia rezygnacji. Nasz plik cookie zna tylko ostatni zestaw preferencji użytkownika i nie odzwierciedla aktualnego stanu plików cookie w przeglądarce.

   Nie śledzić:

   Obecnie nie odpowiadamy na sygnały „Nie śledzić” w przeglądarce. Korzystanie z technologii śledzenia może być jednak kontrolowane przez nasz Menedżer preferencji dot. plików cookie.

   Unikanie korzystania z plików cookie w tej Witrynie:

   Jeżeli zupełnie nie chcą Państwo, żebyśmy korzystali z plików cookie na Państwa urządzeniach, przed przejściem na Witrynę należy najpierw wyłączyć korzystanie z plików cookie w przeglądarce, a następnie usunąć zapisane w przeglądarce pliki cookie powiązane z tą Witryną.

   Wyłączanie plików cookie i zapobieganie dalszemu korzystaniu z nich:

   Mogą Państwo w dowolnym momencie ograniczyć, zablokować albo usunąć pliki cookie z tej Witryny poprzez zmianę konfiguracji przeglądarki. Instrukcje na temat tego, jak to zrobić oraz więcej informacji na temat plików cookie znajdą Państwo na https://www.allaboutcookies.org/. Każda przeglądarka ma inne ustawienia i konfiguracje, jednak ustawienia plików cookie zazwyczaj można zmienić w menu „Preferencje” albo „Narzędzia”. Dodatkowe informacje znaleźć można również w menu „Pomoc” przeglądarki.

 3. Kontakt

  Mogą Państwo się z nami skontaktować w razie pytań lub wątpliwości w zakresie niniejszej Polityki, pytań lub problemów dotyczących korzystania z naszej Witryny albo wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Naszą standardową praktyką biznesową jest przechowywanie wszystkich wiadomości od osób odwiedzających naszą Witrynę, aby móc świadczyć Państwu lepsze usługi.

  Mogą się Państwo z nami skontaktować, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres [email protected] albo pismo na adres 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, USA, Attention: Global Director, Data Privacy.

  Osoby z Bliskiego Wschodu albo Afryki odwiedzające Witrynę:

  Jeżeli znajdują się Państwo w Europie, na Bliskim Wschodzie albo w Afryce, mogą Państwo również wysłać nam wiadomość e-mail na adres [email protected] albo pismo na adres: St. Martins Court, 10 Paternoster Row, London EC4M 7HP, Wielka Brytania, Attention: EMEA Director, Data Privacy.

  Osoby z Azji albo regionu Pacyfiku odwiedzające Witrynę:

  Jeżeli znajdują się Państwo w Azji lub rejonie Pacyfiku, można skontaktować się z nami e-mailowo pod adresem [email protected] lub napisać do nas na adres 15/F M1 Tower, 141 H.V. Dela Costa Street, Salcedo Village, Makati City, Philippines 1227, Attention: APAC Senior Manager, Data Privacy.