Data wejścia w życie: 10 stycznia 2006 r.
Zmieniono: 4 marca 2019 r.

Globalne zasady dotyczące prywatności w sieci i plików cookie

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem.

CBRE Group, Inc. wraz ze swoimi spółkami zależnymi (zwane zbiorowo „CBRE”, „my”, „nas” lub „nasze”) zdajemy sobie sprawę z wagi ochrony Państwa prywatności. Nasze Globalne zasady dotyczące prywatności w sieci i plików cookie mają na celu pomóc Państwu poznać sposób zbierania, wykorzystywania i zabezpieczania przez nas Państwa danych osobowych i wyborów przy podejmowaniu świadomych decyzji podczas korzystania z naszych globalnych publicznych stron internetowych (zbiorowo zwanych „Stroną”). Opisujemy także sposób kontaktowania się z nami w sprawie naszych praktyk w zakresie prywatności.


 1. Globalne zasady dotyczące prywatności w sieci
  1. Akceptacja poprzez korzystanie
  2. Specjalista ds. ochrony danych
  3. Rodzaje gromadzonych przez nas danych
  4. Sposób wykorzystywania Państwa danych
  5. Informacje uzyskiwane przez nas na Państwa temat od stron trzecich
  6. Udostępniane przez nas dane osobowe
  7. Międzynarodowe transfery danych
  8. Bezpieczeństwo
  9. Państwa prawa
 2. Zasady dotyczące plików cookie
  1. Korzystanie przez nas z plików cookie
  2. Śledzenie wyników
  3. Zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików cookie
 3. Kontakt z nami


A. Globalna polityka prywatności dotycząca Witryny

Akceptacja Globalnej polityki prywatności

Niniejsza Globalna polityka prywatności dotycząca Witryny opisuje, w jaki sposób CBRE gromadzi, wykorzystuje i ujawnia pewne dane osobowe uzyskane za pośrednictwem tej Witryny. Należy wziąć pod uwagę, że korzystanie z tej Witryny jest równoznaczne ze zrozumieniem i akceptacją warunków niniejszej Globalnej polityki prywatności dotyczącej witryny. Niniejsza Globalna polityka prywatności dotycząca Witryny została uwzględniona w Warunkach, które zasadniczo regulują korzystanie z Witryny, i stanowi ich część. 

Niniejsza Globalna polityka prywatności dotycząca Witryny będzie nieustannie oceniana pod kątem nowych technologii, praktyk biznesowych i potrzeb naszych klientów. W związku z aktualizowaniem i zwiększaniem różnorodności naszych produktów i usług niniejsza Globalna polityka prywatności dotycząca Witryny może ulegać zmianom. Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania, modyfikowania, dodawania i usuwania dowolnych zapisów lub postanowień niniejszej Globalnej polityki prywatności dotyczącej Witryny w dowolnej chwili i według naszego uznania. Zachęcamy osoby odwiedzające do przeglądania niniejszej Globalnej polityki prywatności dotyczącej Witryny od czasu do czasu w związku jej z okresowymi aktualizacjami. Dołożymy starań, aby zamieszczać informacje o zmianach niniejszej Globalnej polityki prywatności dotyczącej Witryny przed ich wejściem w życie. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej Globalnej polityce prywatności dotyczącej Witryny powiadomimy Państwa o tym tutaj, w wiadomości e-mail albo poprzez zamieszczenie powiadomienia na stronie głównej naszej Witryny.
Dalsze korzystanie z naszej Witryny po opublikowaniu zmian w niniejszych warunkach oznacza akceptację wprowadzonych zmian.

Rodzaje gromadzonych przez nas danych

W tej Witrynie istnieje kilka obszarów (w tym łącza do innych witryn internetowych CBRE), w których mogą Państwo przekazywać nam dane osobowe i inne informacje. Rodzaje danych osobowych, które możemy uzyskiwać lub które mogą nam Państwo przekazać, obejmują:

 • dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy lub elektroniczny, a także numer telefonu);
 • Państwa informacje służbowe (takie jak stanowisko, dział i nazwa organizacji);
 • dane konta;
 • informacje dotyczące subskrypcji;
 • nazwa użytkownika i hasło;
 • dane rachunku bankowego;
 • wprowadzane przez Państwa treści (takie jak informacje dotyczące zatrudnienia i wykształcenia, komentarze, odpowiedzi na pytania);
 • unikatowy identyfikator urządzenia mobilnego;
 • dane geolokalizacyjne;
 • informacje dotyczące korzystania przez Państwa z naszych witryn internetowych. Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.


W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane

Komunikacja z Państwem – oferty i usługi, którymi wyrazili Państwo zainteresowanie:

Gdy odwiedzają Państwo naszą Witrynę lub dokonują transakcji za jej pośrednictwem, niezbędne może być zarejestrowanie się lub udostępnienie nam swoich danych osobowych i danych dotyczących rachunku bankowego. Jeżeli podadzą nam Państwo te informacje, możemy je wykorzystywać w celu skontaktowania się z Państwem w związku z ofertą lub usługami, którymi wyrazili Państwo zainteresowanie. CBRE ma prawnie uzasadniony interes biznesowy w wykorzystywaniu gromadzonych od Państw danych osobowych, jeżeli będą Państwo ubiegać się o zatrudnienie lub nawiążą Państwo umowną relację biznesową z CBRE. Jeżeli poinformują nas Państwo, że nie chcą, abyśmy wykorzystywali te dane do dalszego kontaktu z Państwem w oparciu o Państwa zgodę (korzystając z procedury wycofania zgody opisanej poniżej), uszanujemy Państwa decyzję.

Komunikacja z Państwem – w celu przesyłania newsletterów i celach marketingowych:

Aby przekazywać naszym użytkownikom najnowsze wiadomości oraz informacje o produktach i usługach, możemy, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, wysyłać wiadomości e-mail oraz komunikaty marketingowe na adres e-mail, który podali Państwo podczas rejestracji w naszej Witrynie lub chcąc uzyskać od nas informacje. Prosimy pamiętać, że czasami wysyłamy komunikaty marketingowe polecające nie tylko nasze produkty i usługi, ale również produkty i usługi podmiotów zewnętrznych (na przykład naszych partnerów biznesowych). Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na umieszczenie Państwa adresu na liście adresowej bądź otrzymywanie od nas newsletterów lub innych ofert promocyjnych, a następnie zdecydują Państwo, że nie chcą dłużej otrzymywać takich newsletterów czy wiadomości e-mail z promocjami, mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej wysyłanej do Państwa wiadomości e-mail (lub skorzystać z procedury wycofania zgody opisanej poniżej).

Realizowanie innych celów:

Możemy również wykorzystywać dane osobowe uzyskane na Państwa temat do następujących celów:

 • umożliwienie rejestracji w Witrynie;
 • tworzenie i zarządzanie wszelkimi kontami, które mogą mieć Państwo u nas otwarte, oraz odpowiadanie na Państwa zapytania;
 • umożliwienie korzystania z Witryny i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności, w tym wszystkich narzędzi i udogodnień zapewnianych przez Witrynę;
 • ocena Państwa zainteresowania zatrudnieniem i kontaktowanie się z Państwem w związku z możliwością zatrudnienia w CBRE;
 • obsługa, ocena i doskonalenie naszej działalności (w tym opracowywanie nowych produktów i usług, zarządzanie naszą komunikacją, określanie skuteczności naszych działań reklamowych i ich optymalizacji, analizowanie naszych produktów, usług, aplikacji i witryn internetowych, aplikacji mobilnych oraz wszelkich innych zasobów cyfrowych, zwiększanie przystępności naszych witryn internetowych i aplikacji mobilnych oraz wszelkich innych zasobów cyfrowych);
 • anonimizacja danych osobowych oraz przygotowywanie i przekazywanie sprawozdań ze zagregowanych danych, zawierających informacje zanonimizowane;
 • dokonywanie czynności statystycznych i analitycznych, w tym monitorowanie Państwa aktywności;
 • archiwizacja;
 • egzekwowanie naszych Warunków lub innych przysługujących nam praw;
 • w zakresie wymaganym ewentualnie przepisami obowiązującego prawa albo w ramach wszelkich postępowań prawnych, organów administracji rządowej właściwych albo obejmujących właściwość nad CBRE.

Jeśli będziemy wykorzystywać informacje o Państwu w inny sposób, przedstawimy konkretną informację w momencie gromadzenia danych.

Informacje na Państwa temat przekazywane nam przez podmioty zewnętrzne

Łącza osób trzecich:

Korzystając z naszej Witryny mogą Państwo przejść do pewnych łączy lub promocji, które umożliwią Państwu zakupienie produktów lub skorzystanie z usług naszych partnerów. Niektórzy z tych partnerów mogą udostępniać nam pewne dane, które im Państwo przekazali, jeżeli będzie to zgodne z obowiązującym prawem. Klikając na odpowiednie pole w naszej Witrynie, mogą Państwo wyrazić zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez nas Państwa danych (z wyjątkiem danych karty kredytowej), które przekazują Państwo naszym partnerom. W razie wyrażenia takiej zgody, uzyskamy informacje, które umożliwią rozwój naszej Witryny pod kątem Państwa zainteresowań i preferencji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek inne witryny internetowe, polityki prywatności takich witryn ani sposób, w jaki traktują one informacje o swoich użytkownikach. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z ich politykami prywatności, aby dowiedzieć się, jak traktują Państwa dane osobowe.

Korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych:

Mogą Państwo również udostępniać swoje dane osobno innym witrynom internetowym lub podmiotom, na przykład tworzącym profesjonalne listy marketingowe, aby otrzymywać specjalne oferty i promocje od ich jednostek stowarzyszonych. Te witryny internetowe lub podmioty mogą przekazać nam Państwa dane wyłącznie za wyrażoną przez Państwa zgodą. To, czy dany podmiot zewnętrzny faktycznie udostępni nam Państwa dane oraz w jakim zakresie, będzie zależało od zawartej z nami umowy oraz polityki prywatności takiego podmiotu zewnętrznego. CBRE nie ponosi i nie będzie ponosić odpowiedzialności w sytuacji, gdy partner, inna witryna internetowa lub podmiot będą gromadzić, wykorzystywać lub udostępniać dane na Państwa temat z naruszeniem własnej polityki prywatności lub obowiązujących przepisów prawa.

Dane marketingowe:

Gdy będzie to zgodne z prawem, możemy nabywać dane marketingowe od podmiotów zewnętrznych oraz dodawać je do naszej istniejącej bazy danych użytkowników w celu lepszego dopasowania reklam oraz przedstawiania adekwatnych ofert, którymi, naszym zdaniem, mogą być Państwo zainteresowani. Możemy również połączyć te dane marketingowe z danymi umożliwiającymi ustalenie tożsamości, które Państwo nam przekazali.

Dane osobowe, które udostępniamy

Dostawcy:  

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe spółkom, które działają jako nasi autoryzowani przedstawiciele i świadczą Państwu nasze usługi (np. obsługa klienta, usługi wsparcia); wszystkie takie spółki zobowiązują się do wykorzystywania Państwa danych wyłącznie w określonych celach. Każdy dostawca musi zobowiązać się do wdrożenia i stosowania uzasadnionych procedur i praktyk bezpieczeństwa adekwatnych do charakteru Państwa danych, w celu ochrony Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, wykorzystaniem, modyfikacją lub ujawnieniem. Ze względu na globalny charakter naszej działalności możemy przekazywać Państwa dane do krajów lub jurysdykcji, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych co kraj, w którym się Państwo znajdują. W przypadku takiego przekazania zapewnimy lub nasi dostawcy zapewnią (stosownie do przypadku) odpowiednie zabezpieczenia wymagane przez obowiązujące prawo w celu zagwarantowania ochrony Państwa danych. Więcej informacji na temat Przekazywania danych za granicę można znaleźć poniżej.

Podmioty stowarzyszone:

W przypadku fuzji CBRE, przeniesienia naszych aktywów, Witryny lub działalności CBRE może ujawnić lub przekazać Państwa dane osobowe w związku z taką transakcją. W przypadku takiego przeniesienia CBRE poinformuje Państwa w wiadomości e-mail lub zamieści w naszej Witrynie internetowej widoczne zawiadomienie 30 dni przed jakąkolwiek zmianą dotyczącą własności CBRE, która będzie wiązała się z przeniesieniem kontroli nad Państwa danymi osobowymi. Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe jednostkom stowarzyszonym CBRE, gdy będzie to niezbędne w celu świadczenia lub oferowania Państwu usług.

Prawny obowiązek ujawnienia danych: 
Będziemy również ujawniać Państwa dane osobowe, gdy będzie to wymagane na mocy przepisów prawa, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie sądowe lub w związku z innym obowiązkiem prawnym, w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów władzy państwowej, w tym związane ze spełnieniem wymogów agencji bezpieczeństwa narodowego lub organów porządkowych, lub w specjalnych przypadkach, gdy mamy powód, aby uważać, że ujawnienie Państwa danych osobowych jest koniecznie w celu zidentyfikowania, skontaktowania się lub wniesienia powództwa przeciwko osobie, która może działać na Państwa szkodę lub też naruszać (świadomie lub nieświadomie) nasze prawa lub własność.

Przekazywanie danych za granicę

Przetwarzanie danych w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach:

CBRE prowadzi swoją działalność na całym świecie. Możemy przekazywać dane osobowe gromadzone na Państwa temat do odbiorców, a Państwa dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w innych krajach niż ten, w którym pierwotnie zostały uzyskane, w tym przekazywane do Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów, w których mogą obowiązywać mniej restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony danych niż w kraju, w którym pierwotnie przekazali Państwo te dane. Przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich dokonujemy, jeśli została wydana decyzja przez Komisję Europejską stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w tym państwie bądź jeśli odbiorca w danym państwie trzecim zapewnia odpowiedni poziom zabezpieczeń, w tym w szczególności przyjął wiążące reguły korporacyjne bądź podpisał z nami standardowe klauzule umowne, albo stosuje inny mechanizm prawny.

Jesteśmy uprawnieni do przekazywania i przetwarzania danych osobowych w Stanach Zjednoczonych tym odbiorcom, którzy działają na podstawie tzw. Tarczy Prywatności, a więc mechanizmu zapewniającego odpowiednią ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych przekazywanych do Stanów Zjednoczonych.
W przypadku przekazania Państwa danych do krajów innych niż ten, w którym dane te zostały pierwotnie zgromadzone, będziemy chronić Państwa dane w sposób opisany w niniejszej Globalnej polityce prywatności dotyczącej Witryny i plików cookie albo w sposób wskazany Państwu w momencie gromadzenia danych (np. w oświadczeniu o ochronie prywatności konkretnego programu) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych dotyczącymi takiego przekazywania. Jednostki stowarzyszone CBRE w Stanach Zjednoczonych posiadają certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA oraz Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA, a CBRE zawarła Standardowe klauzule umowne UE w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w Europejskim Obszarze Gospodarczym i przekazywanych do CBRE w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.

Wskazujemy, że w razie przekazywania danych osobowych do państw, które nie spełniają odpowiedniego stopnia ochrony danych, a wiec w razie braku decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przez państwo, do którego będą one przekazywane oraz w braku zabezpieczeń gwarantowanych przez danego odbiorcę, w tym m. in. standardowych klauzul umownych czy wiążących reguł korporacyjnych, możemy przekazać Państwa dane osobowe do odbiorców w takich państwach trzecich pod pewnymi warunkami. Informując Państwa o ewentualnym ryzyku związanym z przekazaniem danych do państw niezapewniających odpowiedniej ochrony mogą Państwo udzielić wyraźnej zgody na przekazanie swoich danych osobowych do państw trzecich.

Certyfikat Tarczy Prywatności: 

CBRE przestrzega postanowień programu Tarcza Prywatności UE-USA oraz programu Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA w sposób opisany przez Departament Handlu USA w zakresie gromadzenia danych osobowych przez jednostki stowarzyszone lub klientów korporacyjnych CBRE z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii oraz przekazywania ich do CBRE, Inc. oraz należących do niej w całości jednostek stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych, do których należą CBRE Global Investors LLC, CBRE GCS Inc. (pracownicy w Portoryko), CBRE Clarion Securities, LLC, CBRE Security Services, Inc., CBRE Capital Markets of Texas, LP, CBRE HMF, Inc., CBRE Multifamily Capital, Inc., CBRE Capital Markets, Inc., Trammell Crow Company LLC, oraz CBRE Technical Services, LLC w Stanach Zjednoczonych („CBRE w Stanach Zjednoczonych”). Niniejsza Globalna polityka prywatności dotycząca Witryny internetowej stanowi uzupełnienie informacji o ochronie danych, które mogli otrzymać Klienci i osoby do kontaktu ze strony Klienta. CBRE poświadczyła Departamentowi Handlu, że przestrzega zasad programu Tarcza Prywatności dotyczących powiadamiania, wyboru i odpowiedzialności w zakresie dalszego przenoszenia, bezpieczeństwa, rzetelności danych i ograniczenia celu, dostępu, a także wycofania, dochodzenia praw i odpowiedzialności. W przypadku rozbieżności pomiędzy zasadami niniejszej Globalnej polityki prywatności dotyczącej Witryny i zasadami programu Tarcza Prywatności, zasady programu Tarcza Prywatności mają znaczenie nadrzędne. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Tarcza Prywatności i przejrzeć naszą certyfikację, proszę odwiedzić witrynę https://www.privacyshield.gov/. CBRE podlega kontroli w zakresie przepisów dotyczących prowadzenia postępowań wyjaśniających i egzekwowania przestrzegania przepisów dokonywanych przez Federalną Komisję Handlu (Federal Trade Commission) ze względu na powiązanie z wymaganiami Tarczy Prywatności.

Niezależne rozstrzyganie skarg dotyczących Tarczy Prywatności:

Zgodnie z zasadami programu Tarcza Prywatności dotyczącymi relacji między UE i USA oraz Szwajcarią i USA, CBRE zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących sposobu gromadzenia lub wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych. Osoby fizyczne z UE mające pytania lub skargi w zakresie niniejszej polityki dotyczącej Tarczy Prywatności powinny najpierw skontaktować się z CBRE pod adresem: [email protected].

CBRE przekazuje nierozstrzygnięte skargi dotyczące Tarczy Prywatności do JAMS, dostawcy zajmującego się alternatywnym rozstrzyganiem sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Jeśli nie otrzymają Państwo na czas potwierdzenia przyjęcia skargi albo jeżeli skarga nie zostanie rozpatrzona w sposób zadowalający, należy skontaktować się z nami albo odwiedzić stronę internetową pod adresem:www.jamsadr.com, aby uzyskać więcej informacji albo złożyć skargę. Usługi JAMS są zapewniane Państwu nieodpłatnie. W określonych okolicznościach mają Państwo możliwość powołać się na prawo do rozstrzygnięcia sporu dotyczącego skarg w zakresie Tarczy Prywatności w drodze wiążącego arbitrażu, gdy JAMS nie uda się rozstrzygnąć sporu. Dodatkowe informacje na temat prawomocnego arbitrażu znaleźć można pod adresem: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

Bezpieczeństwo

CBRE dba o to, aby zapewniać bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i wyborów dotyczących celu wykorzystywania tych danych. Korzystamy z technologii SSL (Secure Socket Layers), aby chronić wszystkie Państwa dane osobowe w których jesteśmy posiadaniu. Przechowujemy Państwa dane osobowe na bezpiecznym serwerze i stosujemy procedury mające na celu ochronę gromadzonych przez nas danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, zniszczeniem, wykorzystaniem, modyfikowaniem lub ujawnianiem.

Mimo iż wdrażamy uzasadnione handlowo środki bezpieczeństwa (i wymagamy tego od naszych dostawców zewnętrznych) dotyczące Państwa danych osobowych gromadzonych przez nas i przechowywanych w naszej Witrynie, to ze względu na otwarty charakter Internetu nie możemy zagwarantować, że Państwa dane osobowe przechowywane na naszych serwerach albo przekazywane użytkownikowi albo przez użytkownika nie będą podlegać nieautoryzowanemu dostępowi oraz – w dozwolonym zakresie – wyłączamy wszelką odpowiedzialność w odniesieniu do kradzieży, utraty, nieautoryzowanego dostępu albo uszkodzenia czy przechwycenia wszelkich danych czy wiadomości. Korzystając z Witryny potwierdzają Państwo, że zdają sobie sprawę z tego ryzyka i decydują się je podjąć.

Przysługujące Państwu prawa

Komunikacja marketingowa:

Podczas Państwa rejestracji w Witrynie możemy poprosić o zaznaczenie, czy chcieliby Państwo otrzymywać od nas wiadomości e-mail i komunikaty elektroniczne takie jak oferty, informacje, sprawozdania i inne komunikaty promocyjne. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę albo zrezygnować z otrzymywania takich komunikatów w dowolnym momencie w takiej samej formie w jakiej zgoda została udzielona, również kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej. Ulepszamy również tę Witrynę, umieszczając stronę dotyczącą preferencji w zakresie prywatności, dzięki której mogą Państwo kontrolować, jakie komunikaty chcą Państwo od nas otrzymywać.

Mogą się Państwo z nami skontaktować: (a) telefonicznie, dzwoniąc pod numer +1 877 227 3330; (b) wysyłając faks na numer +1 212 6187085; (c) postępując według instrukcji rezygnacji z otrzymywania wiadomości albo rezygnacji z subskrypcji znajdujących się we wszystkich marketingowych wiadomościach e-mail od nas; (d) wysyłając nam wiadomość e-mail na adres [email protected] wraz z kopią otrzymanej wiadomości e-mail; należy wpisać „Usuń” w temacie wiadomości; albo (e) wysyłając pismo na adres CBRE, Inc., 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, Attention: Global Director, Data Privacy.

Jeżeli znajdują się Państwo w Europie, na Bliskim Wschodzie albo w Afryce, mogą Państwo również wysłać nam wiadomość e-mail na adres [email protected] wraz z kopią otrzymanej wiadomości e-mail; należy wpisać „Usuń” w temacie wiadomości.
Jeżeli znajdują się Państwo w Azji albo regionie Pacyfiku, mogą Państwo również wysłać nam wiadomość e-mail na adres [email protected] wraz z kopią otrzymanej wiadomości e-mail; należy wpisać „Usuń” w temacie wiadomości.

Państwa decyzja o nieotrzymywaniu od nas newsletterów ani wiadomości z materiałami promocyjnymi i marketingowymi nie oznacza, że: (i) nie będziemy mogli wysyłać Państwu wiadomości e-mail ani innych informacji dotyczących obecnej albo przyszłej relacji z nami (chociaż wiadomości te będą zawierały informacji marketingowych i informacji handlowych) ; (ii) CBRE, w tym nasi pracownicy, wykonawcy, agenci i inni przedstawiciele, nie będą mogli uzyskać dostępu ani przeglądać Państwa danych osobowych w trakcie prowadzenia i ulepszania Witryny.

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego albo rezygnacja z subskrypcji:

Mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji, wyrazić sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego albo wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem tej Witryny, wysyłając pisemny wniosek na adres (a) [email protected] albo (b) [email protected], jeżeli znajdują się Państwo w Europie, na Bliskim Wschodzie albo w Afryce, albo (c) [email protected] jeżeli znajdują się Państwo w regionie Azji i Pacyfiku.

Żądanie dostępu do swoich danych osobowych i inne prawa Państwu przysługujące:

Zostali Państwo wyposażeni w uprawnienia wynikające z obowiązującego prawa, z których mogą Państwo względem CBRE skorzystać.
Mogą Państwo zażądać dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych.

Żądanie można wnieść poprzez wysłanie wniosku na portalu CBRE dotyczącym praw osób, których dane dotyczą albo wysłanie wniosku na adres [email protected]. Wytyczne CBRE w zakresie składania wniosku dotyczącego RODO przez osobę, której dane dotyczą, dostępne są na portalu DSR.

Niezależne rozstrzyganie skarg dotyczących Tarczy Prywatności:

Informacje na temat niezależnego rozstrzygania skarg dotyczących Tarczy Prywatności można znaleźć powyżej.

B. Zasady dotyczące plików cookie – Automatyczne zbieranie danych

Przeglądając naszą Stronę zgadzają się Państwo na korzystanie przez nas z plików cookie.
Czym są pliki cookie?  Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na Państwa komputerze, telefonie czy dowolnym innym urządzeniu, zawierający dane na temat poruszania się Państwa po tej stronie.  Pliki cookie ułatwiają przeglądanie i sprawiają, że jest ono bardziej przyjazne dla użytkownika.  Plik cookie zawiera nazwę serwera, z którego pochodzi, datę ważności pliku cookie oraz wartość – zwykle losowo generowaną unikalną liczbę.  Pliki cookie nie dają dostępu do Państwa komputera ani nie powodują jego uszkodzeń.

Korzystanie przez nas z plików cookie

Jak korzystamy z plików cookie?

Korzystamy z plików cookie sesji przeglądarki, czyli tymczasowych plików cookie wymazywanych z pamięci Państwa urządzenia z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej bądź wyłączenia komputera, oraz z trwałych plików cookie, przechowywanych na Państwa urządzeniu do upływu ich terminu ważności, chyba że zostaną one wcześniej przez Państwa usunięte. Pliki cookie przeglądarki na naszej stronie dzielimy na trzy kategorie, którymi można zarządzać poprzez nasz Menedżer Preferencji dot. Plików Cookie:

 • Niezbędne pliki cookie: Te pliki cookie są niezbędne, by uruchomić funkcjonowanie podstawowych właściwości strony, takich jak identyfikowanie Państwa jako poprawnego użytkownika, gwarantując niemożność jednoczesnego zalogowania się przez inną osobę za pomocą Państwa konta z innego komputera, i pomaganie nam w lepszej obsłudze Państwa na podstawie preferencji podanych przy rejestracji. Dzięki tym plikom cookie można również wybrać swoje preferencje dotyczące plików cookie.
 • Funkcjonalne pliki cookie: Dzięki tym plikom cookie możemy analizować sposób, w jaki korzystają Państwo ze strony, by móc ocenić i poprawiać nasze wyniki. Mogą również służyć do zapewniania klientom lepszych wrażeń przy korzystaniu z tej strony. Na przykład podając nam informacje o sposobie korzystania z naszej strony i pomagając nam obsługiwać ewentualne oferowane przez nas promocje czy ankiety.
 • Reklamowe pliki cookie: Te pliki cookie mogą służyć do udostępniania danych reklamodawcom, tak by wyświetlane Państwu reklamy były bardziej dopasowane, do umożliwienia udostępniania niektórych stron w mediach społecznościowych bądź do umożliwienia Państwu zamieszczania komentarzy na naszej stronie.

Pliki cookie nie służą do zapisywania danych wrażliwych: 

Wykorzystywane przez nas pliki cookie nie zapisują wrażliwych danych osobowych, takich jak Państwa adres, hasło czy dane karty kredytowej.

Śledzenie wyników

Czasem wykorzystujemy pliki cookie oraz technologię śledzenia, np. sygnalizatory Web, w promocyjnych wiadomościach e-mail wysyłanych naszym abonentom bądź w reklamach naszej strony. Te urządzenia do śledzenia wyników pomagają nam śledzić, czy odbiorca wiadomości e-mail zrealizował dane zdarzenie, np. zapisał się na darmowy okres próbny. Dane tego rodzaju nie pozwalają na identyfikację konkretnej osoby i gromadzone są w sposób zbiorczy. Czasem korzystamy z usług zewnętrznych dostawców, którzy pomagają nam śledzić aktywność na naszej Stronie. Takie podmioty zewnętrzne mogą wykorzystywać tymczasowe pliki cookie i/albo technologię sygnalizatorów Web ułatwiające takie śledzenie, ale dane nie będą śledzone w sposób umożliwiający identyfikację konkretnych osób. Podmioty zewnętrzne, których produkty lub usługi są dostępne na naszej Stronie również mogą wykorzystywać pliki cookie, więc zalecamy Państwu zapoznanie się z ich zasadami dotyczącymi prywatności, w celu uzyskania informacji o ich praktykach w zakresie plików cookie i innych praktykach dotyczących prywatności.
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o plikach cookie stron trzecich na naszej stronie i dowiedzieć się więcej o możliwości niewykorzystywania Państwa danych przez strony trzecie, prosimy o kontakt z nami pod adresem [email protected].

Zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików cookie

Menedżer Preferencji dot. Plików Cookie:

Nasz menedżer preferencji umożliwia Państwu ograniczenie wykorzystywania przez nas plików cookie innych niż Niezbędne pliki cookie. Jeśli korzystają Państwo z menedżera preferencji na urządzeniu mobilnym, przetwarzamy identyfikator reklamowy Państwa urządzenia. Po wejściu do naszego menedżera preferencji pliki cookie sesyjne zostaną ustawione przez sieci reklamowe wymienione w naszym menedżerze preferencji, by uszanować Państwa preferencje, jeśli wolicie nie otrzymywać reklam opartych na zainteresowaniach. Jeśli wyczyszczą Państwo wszystkie pliki cookie przeglądarki, spowoduje to usunięcie wszystkich plików cookie, w tym ustawione przez firmy odrzucone pliki cookie. Aby zresetować swoje preferencje, trzeba będzie ponownie wejść do narzędzia rezygnacji. Nasz plik cookie zna jedynie Państwa ostatni zestaw preferencji i nie uwzględnia aktualnego stanu plików cookie w Państwa przeglądarce.

Unikanie korzystania z plików cookie na tej stronie:

Jeśli wolą Państwo zupełnie uniemożliwić nam wykorzystywanie plików cookie na Państwa urządzeniach, przed skorzystaniem z tej Strony musicie Państwo najpierw wyłączyć wykorzystywanie plików cookie w swojej przeglądarce, a następnie usunąć związane z tą Stroną pliki cookie zapisane w Państwa przeglądarce.

Wyłączanie i uniemożliwianie dalszego wykorzystywania plików cookie:

Mogą Państwo ograniczyć, zablokować bądź usunąć pliki cookie z tej Strony w każdej chwili, zmieniając konfigurację swojej przeglądarki. Instrukcję jak to zrobić i więcej informacji o plikach cookie można znaleźć pod adresem:www.allaboutcookies.org.  Ponadto, choć każda przeglądarka ma inne ustawienia i konfiguracje, ustawienia dotyczące plików cookie zwykle można zmienić w menu „Preferencje” lub „Narzędzia”. Dalsze informacje można znaleźć w menu „Pomoc” przeglądarki.

C. Kontakt

Mogą Państwo się z nami skontaktować w razie pytań lub wątpliwości w zakresie Globalnej polityki prywatności dotyczącej Witryny, pytań lub problemów dotyczących korzystania z naszej Witryny albo wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Naszą standardową praktyką biznesową jest przechowywanie wszystkich wiadomości od osób odwiedzających naszą Witrynę, aby móc świadczyć Państwu lepsze usługi. 

Mogą się Państwo z nami skontaktować wysyłając nam wiadomość e-mail na adres [email protected]albo pismo na adres 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, Attention: Global Director, Data Privacy.

Osoby z Bliskiego Wschodu albo Afryki odwiedzające Witrynę:

Jeżeli znajdują się Państwo w Europie, na Bliskim Wschodzie albo w Afryce, mogą Państwo również wysłać nam wiadomość e-mail na adres [email protected] albo pismo na adres: St. Martins Court, 10 Paternoster Row, London EC4M 7HP, Wielka Brytania, Attention: EMEA Director, Data Privacy.

Osoby z Azji albo regionu Pacyfiku odwiedzające Witrynę:

Jeżeli znajdują się Państwo w Azji albo regionie Pacyfiku, mogą Państwo również wysłać nam wiadomość e-mail na adres [email protected] albo pismo na adres: 40/F GT Tower International, 6813 Ayala Ave. cor H.V. Dela Costa Street, Salcedo Village, Makati City, Filipiny 1227, Attention: APAC Senior Manager, Data Privacy.