Podróż każdego z naszych pracowników zaczyna się od wartości RISE – szacunek (Respect), rzetelność (Integrity), zaangażowanie  (Service) i perfekcjonizm (Excellence). Wartości te leżą u podstaw naszej działalności i czynią z firmy CBRE wspaniałe miejsce pracy.

Różnorodność z korzyścią dla firmy 

 

"W CBRE dbamy o to, aby środowisko pracy przyciągało, rozwijało i zatrzymywało najlepszych pracowników. Nasze praktyki i polityka w zakresie różnorodności i integracji, w tym wsparcie dla różnych pracowniczych grup networkingowych oraz dbanie o różnorodność na etapie planowania zmian kadrowych i pozyskiwania talentów, odgrywają ważną rolę w naszej strategii. Pomogły nam one stworzyć silniejsze, bardziej różnorodne kadry pracowników, które umożliwiają nam osiąganie wyjątkowych rezultatów dla naszych klientów i sprzyjają rozwojowi firmy”.

Bob Sulentic, Prezes i dyrektor zarządzający


Poprzez stworzenie środowiska, w którym każdy pracownik jest ceniony za to, kim jest, wyróżniany za swój wkład oraz ma szansę dalszego rozwijania swoich zdolności, otwieramy naszą firmę na nowe perspektywy i możliwości.
Jednym z najskuteczniejszych sposobów propagowania różnorodności i integracji jest stałe wspieranie grup łączących pracowników CBRE takich jak:

  • Grupa networkingowa dla kobiet
  • Grupa networkingowa dla osób LGBTA
  • Grupa networkingowa osób z niepełnosprawnościami
  • Grupa networkingowa wspierająca wielokulturowość
  • Grupa networkingowa dla weteranów i rezerwistów
  • Grupa networkingowa dla przedstawicieli różnych wyznań
  • Grupa networkingowa dla asystentów i asystentek
  • Grupy sportowe