Nasza rygorystyczna struktura zarządzania pozwala nam na zachowanie rzetelnościw relacjach zarówno z klientami, jak i akcjonariuszamioraz pracownikami.

Raport dotyczący społecznej odpowiedzialności biznesu


Więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego znajduje się w naszym Raporcie dotyczącym społecznej odpowiedzialności biznesu

Raport powstał z zachowaniem wytycznych GRI (Global Reporting Initiative) G4 na poziomie podstawowym i zawiera informacje dotyczące postępów firmy w zakresie wdrażania dziesięciu zasad inicjatywy ONZ Global Compact.

Oświadczenie dotyczące Ustawy o współczesnym niewolnictwie (Modern Slavery Act)

W naszym pierwszym publicznym oświadczeniu w szczegółach opisaliśmy szczególne kroki, jakie podjęliśmy, aby upewnić się, że handel ludźmi nie ma miejsca w naszej firmie i że spełniamy wymagania zgodne z odpowiednim prawodawstwem.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć Oświadczenie CBRE dotyczące niewolnictwa i handlu ludźmi i nasz Kodeks postępowania dla dostawców.