Jako odpowiedzialna firma CBRE aktywnie działa na rzecz poprawy życia społeczności, w których żyją i pracują jej pracownicy, a także społeczności, które najbardziej potrzebują pomocy.

W 2011 roku firma CBRE postanowiła zrobić jeszcze więcej jako zjednoczony zespół na terenie Wielkiej Brytanii i EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) w celu wsparcia potrzebujących społeczności w naszym regionie. Dlatego też rozpoczęliśmy realizację nowej polityki dobroczynności na terenie EMEA, wspartą programem „Budując lepszą przyszłość” (Building a Better Future).

Budując lepszą przyszłość dla młodych ludzi w Afryce

W 2014 roku rozpoczęliśmy współpracę z globalną dziecięcą organizacją charytatywną Plan International. Nasz pierwszy projekt dotyczy Sierra Leone – jednego z najuboższych krajów świata. Naszym celem było zapewnienie edukacji młodym, bezbronnym dziewczynkom oraz pomoc w ucieczce przed przemocą i przymusowym małżeństwem. Dzięki niezwykłemu zaangażowaniu zespołów CBRE na terenie EMEA, w ramach programu udało się zebrać ponad 1,2 mln EUR i dać dzieciom nadzieję.
 
Co szczególnie ważne, fundusze CBRE uruchomiły dotację brytyjskiego rządu w wysokości 9 mln EUR, która znacznie przyczyniła się do wzmocnienia naszego projektu. W rezultacie firma CBRE i Plan International zapewniły edukację 21 060 najbiedniejszym dziewczynkom z Sierra Leone i przyczyniły się do poprawy życia kolejnych 135 000 dzieci przed, w czasie i po kryzysie związanym z ebolą. 
 
Mimo że zakończyliśmy zbiórkę pieniędzy na rzecz Sierra Leone, firma CBRE EMEA współpracuje z 485 dziewczynkami z programu, pomagając im stać się wykwalifikowanymi nauczycielkami.

Tworzenie Bezpieczniejszych Miast (Creating Safer Cities)

W 2017 roku firma CBRE ogłosiła uruchomienie przełomowego dwuletniego projektu realizowanego wspólnie z Plan International – Creating Safer Cities (Tworzenie Bezpieczniejszych Miast).

Każdego roku ponad 20 milionów dziewczynek przenosi się do miast, aby znaleźć pracę oraz uciec przed przemocą i wczesnym małżeństwem, z którymi często spotykają się w wiejskich społecznościach. Niestety, wiele miast jest dla nich miejscem bardzo niebezpiecznym. Dla tysięcy z nich, zamiast możliwości, życie miejskie oznacza codzienne zastraszanie i przemoc, szczególnie w miejscach publicznych i transporcie publicznym.

Program Bezpieczniejsze Miasta (Safer Cities) organizacji charytatywnej Plan International ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w miastach dla dziewczynek i kobiet oraz przeobrażenie ich w miejsce integracji, tolerancji i możliwości dla wszystkich. Z powodzeniem jest on już realizowany w Kairze, Kampali, Hanoi, Limie i Delhi. Dzięki wsparciu firmy CBRE ten zmieniający życie tysięcy ludzi program obejmie również Nairobi w Kenii.

Zobacz nasz krótki film, aby dowiedzieć się więcej o projekcie Bezpieczniejsze Miasta (Safer Cities) i o tym, jak możesz się w niego zaangażować:Program pomocy w przypadku klęsk żywiołowych


Firma CBRE ma długą historię reagowania na klęski żywiołowe i humanitarne w postaci niesienia pomocy na miejscu tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Nasz Fundusz EMEA Disaster Relief Fund przekazuje pieniądze i datki pracowników na działania mające na celu niesienie pomocy na wypadek klęsk żywiołowych. Od 2011 roku specjalna Globalna Fundacja (Global Disaster Relief Foundation) firmy CBRE wraz z Funduszem Pomocy w Przypadku Klęsk Żywiołowych CBRE EMEA i składkami pracowników, w odpowiedzi na apele przekazała ponad 500 000 EUR na pomoc w walce ze skutkami kataklizmów.