Nasze podejścieW CBRE poważnie traktujemy to, jak oddziałujemy na naszych klientów, dostawców, pracowników, społeczności i interesariuszy. Chcemy być marką powszechnie cenioną tak samo za sposób prowadzenia działalności, jak i wysoką jakość usług na rynku nieruchomości, z których słyniemy.

Koncentrujemy się na obszarach, na które, naszym zdaniem, możemy mieć największy wpływ:

  • pomagamy ograniczyć wpływ obszaru zabudowanego na zmianę klimatu;
  • korzystamy z naszych talentów, energii i zasobów w celu poprawy jakości życia naszych społeczności i innych oraz
  • pomagamy naszym pracownikom osiągnąć pełny potencjał poprzez zapewnienie bezpiecznego i etycznego miejsca pracy

 

Nasze podejścieRegularnie oceniamy nasze postępy, dlatego nasza strategia odpowiedzialności społecznej poparta jest konkretnymi zobowiązaniami, a nasze wyniki oceniane są rocznie na podstawie zewnętrznych raportów.

Nasza polityka


Dbamy o stosowanie odpowiedzialnych i zrównoważonych praktyk biznesowych we wszystkich obszarach naszej globalnej działalności. Nasz program odpowiedzialności społecznej obejmuje siedem filarów. Oto kluczowe obszary naszych zainteresowań:

Zarządzanie

Nasza rygorystyczna struktura zarządzania pozwala nam na zachowanie rzetelnościw relacjach zarówno z klientami, jak i akcjonariuszamioraz pracownikami.

Zamówienia

Koncentrujemy się przede wszystkim na możliwości wykorzystania naszego wartego miliardy dolarów globalnego łańcucha dostaw do promowania zrównoważonych praktyk biznesowych.

Ludzie i kultura

Podróż każdego z naszych pracowników zaczyna się od wartości RISE – szacunek (Respect), rzetelność (Integrity), usługa (Service) i doskonałość (Excellence). Wartości te leżą u podstaw naszej działalności i czynią z firmy CBRE wspaniałe miejsce pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nasze zaangażowanie w ochronę naszych pracowników, klientów i społeczności cieszy się międzynarodowym uznaniem.

Społeczności i obdarowywanie

Jako odpowiedzialna firma CBRE aktywnie działa na rzecz poprawy życia społeczności, w których żyją i pracują jej pracownicy, a także społeczności, które najbardziej potrzebują pomocy.

Zrównoważony rozwój

Zmniejszenie wpływu na środowisko poczytujemy sobie za odpowiedzialność, ale i możliwość. W tym celu wpływamy na sposób budowy, pozyskiwania, zarządzania, wynajmowania i sprzedaży budynków.

Etyka i zgodność z przepisami

Konsekwentnie dążymy do podwyższania branżowych standardów w zakresie etyki i zgodności z przepisami. Budowanie firmy na miarę przyszłości zaczyna się od solidnych podstaw etycznych.

Najnowsze kampanie, bezpieczniejsze miasta

Firma CBRE ma zaszczyt współpracować z dziecięcą organizacją charytatywną Plan International przy wprowadzeniu programu Bezpieczniejsze Miasta (Safer Cities) do Nairobi w Kenii.