Board of CBRE Poland

Andreas Ridder

Andreas Ridder

CEE Managing Director
"Praca z ludźmi, którzy zawsze dają wszystko co najlepsze, jest naprawdę motywująca i pobudzająca.Czujesz wtedy satysfakcję każdego z tego, co robi. Jest to cecha charakterystyczna dla CBRE, która prowadzi do osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników."
CEE Managing Director
Daniel Bienias

Daniel Bienias

Dyrektor Zarządzający CBRE
Członek Zarządu CBRE Polska
"Sukces polskiego rynku nieruchomości zależy w dużej mierze od podmiotów działających na tym rynku, od współpracy, transparentności, informacji, zachowywania standardów jakości i etyki biznesowej. Dzięki temu Polska wzmacnia swoją pozycję i zaufanie i przyciąga najlepszy kapitał finansowy i ludzki. CBRE od prawie 20 lat buduje ten rynek i wyznacza standardy jego funkcjonowania."
Dyrektor Zarządzający CBRE
Członek Zarządu CBRE Polska
Łukasz Kałędkiewicz

Łukasz Kałędkiewicz

Członek zarządu operacyjnego CBRE Polska
Senior Director, Head of Advisory & Transaction Services 
"Dostęp do informacji jest gwarancją rozwoju biznesu. W CBRE łączymy kompetencje naszych działów, w taki sposób by nasi klienci otrzymywali pełen zakres doradztwa.  Dzięki temu firmy pracujące z nami, są w stanie podejmować najlepsze możliwe decyzje i działania w odniesieniu do swoich zasobów i pracowników, a w konsekwencji  osiągać sukcesy i maksymalizować swoje zyski."
Członek zarządu operacyjnego CBRE Polska
Senior Director, Head of Advisory & Transaction Services 
Joanna Mroczek

Joanna Mroczek

Członek zarządu operacyjnego CBRE Polska
Senior Director, Head of Marketing & Research
"Skuteczność organizacji to połączenie jej strategii, zasobów ludzkich, a także kultury organizacyjnej. Kombinacja tych czynników, a także położenie nacisku na rozwój, innowacyjne rozwiązania, wspieranie inicjatyw i dostarczanie najwyższej jakości, sprawiają, że jako lider, w  CBRE mamy wpływ na rynek nieruchomości, na przestrzenie miejskie, na biznes, miejsca pracy i rozrywki.”
Członek zarządu operacyjnego CBRE Polska
Senior Director, Head of Marketing & Research
Jonathan Steer

Jonathan Steer

Członek zarządu operacyjnego CBRE Polska
Executive Director, Head of Building Consultancy
"Nowoczesne formy komunikacji, technologia obecna w każdym aspekcie życia zawodowego i prywatnego, coraz młodsze pokolenia na rynku pracy, mnogość informacji i rosnące oczekiwania klientów to cechy charakterystyczne dzisiejszego świata. W CBRE wierzymy, że odpowiedzią na wyzwania jest kreatywne podejście, szeroka perspektywa i zwinność organizacji. W naszej codziennej pracy wprowadzamy nowoczesne narzędzia, naszym klientom proponujemy elastyczne rozwiązania dopasowane do ich biznesu. Wiemy, że kluczem innowacji jest ich zgodność z prowadzonym biznesem."
Członek zarządu operacyjnego CBRE Polska
Executive Director, Head of Building Consultancy
Agnieszka Steć

Agnieszka Steć

Członek zarządu operacyjnego CBRE Polska
Senior Director, Head of Operations
W CBRE wiemy, że sukces organizacji zależy od ludzi. Dobrze dobrany zespół, wspólne cele, rozwój osobisty i zawodowy to czynniki budujące związek pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Nasza kultura organizacyjna wspiera partnerskie relacje, stawia na samodzielność i rozwój kompetencji. Tworzymy elastyczne miejsce pracy, jesteśmy gotowi na zmiany i rozwój, po to by jako zespół doskonale radzić sobie z wyzwaniami świata biznesowego.”
Członek zarządu operacyjnego CBRE Polska
Senior Director, Head of Operations