Eyebrow_Report

Confidence Index 2022 - Polska

września 19, 2022

Pobierz Tytuł

Badanie wskaźnika poziomu optymizmu wśród najemców z sektora logistycznego i łańcucha dostaw - Confidence Index 2022 jest piątą edycją naszego raportu. CBRE i Panattoni Europe przy silnym wsparciu ze strony specjalistycznej agencji badawczej Analytiqa, podsumowali wspólnie główne wskaźniki efektywności przedsiębiorstw działających w sektorze logistyki i łańcucha dostaw. Podobne badanie przeprowadzane jest również w innych krajach europejskich.

Życzymy udanej lektury!