Figure

Zwiększanie wartości dzięki ESG

maja 23, 2023 Czas spedzony na stronie

Raport ESG

Pobierz Tytuł

Branża nieruchomości jest w wyjątkowej pozycji, w której może mieć pozytywny wpływ na społeczeństwo i wartość tworzonego otoczenia poprzez inicjatywy środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG). Przebieg tego procesu był przedmiotem przeprowadzonego niedawno przez CBRE badania wśród ponad 500 osób zajmujących się nieruchomościami na całym świecie pokazującego najpopularniejsze i najistotniejsze inicjatywy stosowane w ich strategiach dotyczących nieruchomości.