Figure

Trendy demograficzne kształtujące przyszłość rynku nieruchomości

kwietnia 28, 2023 Czas spedzony na stronie

Pobierz Tytuł

W perspektywie do 2040 roku Polska doświadczy dużych zmian demograficznych, zarówno jeśli chodzi o liczbę ludności, jak i jej strukturę wiekową. Zmiany te będą miały istotny wpływ na rynek nieruchomości, przede wszystkim na sektor mieszkaniowy, biurowy, ale też inne. Szczegóły w raporcie: "Trendy demograficzne kształtujące przyszłość rynku nieruchomości. Perspektywa 2040".