Figure

Rynek inwestycyjny w Polsce Q3 2022

października 24, 2022

Pobierz Tytuł

Całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych odnotowanych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce wyniósł 1,44 mld EUR w 3 kw. 2022 r. oraz 4,32 mld EUR w okresie od stycznia do września 2022 r.

O ile wolumen inwestycyjny odnotowany w 3 kw. 2022 r. był na porównywalnym poziomie jak w roku ubiegłym, o tyle wartość zainwestowanego kapitału od stycznia do września 2022 r. była o 22% wyższa względem analogicznego okresu w 2021 r. Stanowi to pozytywny sygnał z rynku inwestycyjnego, niemniej jednak ogólna niepewność ekonomiczna oraz tocząca się wojna w Ukrainie powodują, że część inwestorów zachowuje konserwatywne podejście do nowych transakcji kupna-sprzedaży i odkłada decyzję w czasie.

W ujęciu sektorowym 3 kw. 2022 r. należał do nieruchomości magazynowych (59%). Biorąc pod uwagę sumaryczne wolumeny od początku roku, największy udział w rynku odnotował segment biurowy (39%). Tuż za nim uplasował się sektor przemysłowo-logistyczny (36%), natomiast udział segmentu handlowego wyniósł 19%.

Życzymy udanej lektury.