Figure

Rynek inwestycyjny w Polsce Q1 2023

kwietnia 28, 2023 Czas spedzony na stronie

Pobierz Tytuł

Całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych odnotowanych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce wyniósł 651 mln EUR w 1 kw. 2023 r. Jest to o 61% mniej niż w 1 kw. 2022 roku, co jest dużym spadkiem porównując również do poprzednich lat. Na ten wynik złożyło się 26 transakcji, wśród których dwie dotyczyły zakupów portfelowych. W minionym kwartale większość
kapitału (57%) napłynęła z Europy, gdzie przeważały źródła czeskie i belgijskie. Warto podkreślić, że spośród kapitału europejskiego, 74% pochodziło z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (stanowiło to tym samym 43% spośród całego wolumenu), a 26% z Europy Zachodniej. Na drugim miejscu znalazł się kapitał z Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone) z 8% pochodzącymi z tego regionu oraz kapitał z Bliskiego Wschodu (również 8%). Kapitał rodzimy stanowił 4% kwot
zainwestowanych w nieruchomości komercyjne w pierwszym kwartale