Artykuł

Sztuczna inteligencja w nieruchomościach

Jak sztuczna inteligencja zmienia branżę nieruchomości? Poznaj zastosowania, możliwości i ograniczenia AI w zarządzaniu nieruchomościami.

października 18, 2023

AI w budynkach biurowych, Sztuczna inteligencja w biurach, Sztuczna inteligencja w budynkach biurowych

Sztuczna inteligencja (AI) przez ostatnie dziesięciolecia znajdowała się w czołówce ludzkiej wyobraźni, regularnie pojawiając się w różnych sferach naszego społeczeństwa, od najnowszego hitu kinowego po literaturę i kreskówki. Z perspektywy przeszłości postrzegano tę nową technologię jako mającą ogromny potencjał transformacji i destrukcji w wielu, jeśli nie wszystkich obszarach współczesnego społeczeństwa. A jak jest naprawdę? Jak sztuczna inteligencja zmienia branżę nieruchomości? Poznaj zastosowania, możliwości i ograniczenia AI w zarządzaniu nieruchomościami.

Wraz z rozwojem i ekspansją sztucznej inteligencji w ostatnich latach ta transformacja zaczęła być odczuwalna w różnych branżach. W połączeniu z ogromną dostępnością danych sztuczna inteligencja stworzyła możliwości zwiększenia wydajności, obniżenia kosztów i zwiększenia przychodów, nawet w przypadku tradycyjnych nieruchomości.

Zastosowanie AI w zarządzaniu nieruchomościami

Demonstrując rosnące zainteresowanie sztuczną inteligencją w sektorze nieruchomości, inwestorzy kapitału wysokiego ryzyka zainwestowali w ciągu ostatnich pięciu lat prawie 80 miliardów dolarów w PropTech, czyli Property Technology, start-upy, które wykorzystują technologię do zarządzania nieruchomościami, oceny ich i zawierania transakcji – wynika z danych liczbowych z VentureScannera.

Tendencja ta podkreśla możliwość wykorzystania nowych technologii w celu dostarczenia podstawowych elementów, których pragną inwestorzy i właściciele nieruchomości:

 • terminowości,
 • dokładności,
 • wydajności,
 • przejrzystości.

Spośród mnóstwa potencjalnych zastosowań w branży nieruchomości sztuczną inteligencję można wykorzystać do wykorzystania danych o budynkach w czasie rzeczywistym w celu proaktywnego przewidywania przyszłych wyzwań związanych z aktywami w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Dane te można następnie wykorzystać do stworzenia lepszego środowiska życia i pracy poprzez monitorowanie takich czynników, jak temperatura, oświetlenie i ruch. Na przykład aplikacja CBRE 360 wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby zapewnić użytkownikom lepsze doświadczenia w miejscu pracy, opierając się na rekomendacjach opartych na wyuczonych preferencjach pracowników dotyczących wszystkiego, od temperatury po lokalizację sal konferencyjnych.


Dowiedz się, jak wykorzystać sztuczną inteligencję w przestrzeniach handlowych i obniżyć koszty użytkowania.W przypadku sektora przemysłowego i logistycznego sztuczna inteligencja coraz częściej pojawia się także w postaci robotyki, wykorzystywanej do zarządzania obsługą i sortowaniem produktów oraz usprawniania procesów dostaw. Centra danych okazały się również aktywami, które mogą skorzystać na sztucznej inteligencji poprzez wczesne diagnozowanie potencjalnych problemów i ułatwianie konserwacji predykcyjnej, a wszystko to przy jednoczesnej redukcji kosztów i zwiększeniu niezawodności aktywów.

AI w analizie rynku i prognozowaniu cen

W przypadku wycen aktywów zastosowania AI już się pojawiły, czego dowodem jest produkt Zestimate firmy Zillow w USA, który szacuje wartość rynkową produktu mieszkaniowego na podstawie danych zastrzeżonych i informacji publicznych.

Zastosowanie automatycznych modeli wyceny (AVM) wzbudziło zainteresowanie rozszerzeniem tych możliwości na inne sektory nieruchomości i chociaż tradycyjna wycena nieruchomości pozostanie niezbędna do stworzenia pełnego obrazu każdego składnika aktywów, CBRE Research przewiduje, że do 2030 r. 90% aktywów w zakresie nieruchomości komercyjnych zostanie wyceniona przy użyciu AVM jako punktu wyjścia.

office_baner_srodtekstowy

Etyczne i prawne aspekty użycia sztucznej inteligencji

Rozwój sztucznej inteligencji (AI) to proces, który zasługuje na szczególną uwagę. Obecne mechanizmy AI, choć dalekie od ludzkiej inteligencji, już zdumiewają swoimi osiągnięciami. Jednak brakuje regulacji prawnych związanych z jej rozwojem.

Wprowadzenie regulacji prawnych jest niezbędne, aby zapewnić odpowiedzialny rozwój sztucznej inteligencji. Warto pamiętać, że technologiczna rewolucja, którą AI niesie ze sobą, może zmienić świat na zawsze, podobnie jak wynalezienie maszyny parowej w przeszłości.

Jeśli planujesz pracę z AI w swojej firmie, oto 8 zasad bezpiecznego korzystania:

 1. Zapewnij zgodność z przepisami.
 2. Określ wewnętrzne regulacje dotyczące ochrony danych.
 3. Weryfikuj działania AI.
 4. Edukuj pracowników w zakresie technologii AI.
 5. Regularnie aktualizuj narzędzia AI.
 6. Rozważ kwestie etyczne.
 7. Unikaj generowania kodu przez AI bez kontroli.
 8. Ostrożnie korzystaj z narzędzi tłumaczących dokumenty biznesowe.

Wnioski są jasne: rozwój AI wymaga równoczesnego dbania o aspekty prawne i etyczne, aby stworzyć technologię godną zaufania.

Oczekuje się, że rozwój sztucznej inteligencji będzie w dalszym ciągu przekształcał nieruchomości – branżę, która w epoce cyfrowej wciąż pozostaje stosunkowo opóźniona w porównaniu z innymi sektorami. Jest mało prawdopodobne, aby maszyny całkowicie zastąpiły ludzką rolę. Jednakże profesjonaliści z branży nieruchomości będą musieli dostosować się i wykorzystać możliwości technologii, aby do roku 2030 zachować konkurencyjność na prawdopodobnie zupełnie innym rynku.Napisz do naszego eksperta

Autorzy

 • Redakcja CBRE

  Zdjęcie redakcja-cbre

  Specjalizacja: Zespół Content Marketing zajmuje się przygotowaniem i dystrybucją materiałów na platformy CBRE. Na co dzień współpracuje ze specjalistami ze wszystkich linii biznesowych, dbając nie tylko o eksperckość, ale również atrakcyjną formę tworzonych treści.