Artykuł

Przyszłość architektury biurowej

Kierunki zmian i ich wpływ na efektywność

lutego 15, 2024

aranżacja biura, optymalizacja przestrzeni biurowej

Projektowanie i efektywne wykorzystanie przestrzeni biurowej od zawsze było sztuką. Niezwykle ciekawa jest historia stojąca za jej ewolucjami, zawsze odzwierciedlającymi szersze konteksty społeczne i kulturowe. Także i dzisiaj aranżacja biura obrazuje zmiany ludzkich potrzeb, ekonomiczne, a także te dotyczące czynników ESG i zrównoważonego rozwoju. Sprawdźmy, jakie kierunki wpływają na jej efektywność.

Z tego artykułu dowiesz się:

Zmiany w organizacji przestrzeni biurowej

Organizacja przestrzeni biurowej podlega nieustannym zmianom, na które wpływ ma wiele czynników. Wśród najważniejszych możemy wymienić:

 • zmiany dotyczące potrzeb pracowników i pracodawców,
 • badania społeczne na temat elementów wpływających na zdrowie, samopoczucie i kreatywność pracowników,
 • zmiany w modelach pracy,
 • czynniki ekonomiczne,
 • nowe technologie i trendy,
 • czynniki ESG

Obecnie duża część organizacji pracuje w modelu hybrydowym, następuje więc optymalizacja przestrzeni biurowej pod kątem jej wielkości. Zmniejsza się, ale jednocześnie wprowadzane są rozwiązania, które mają na celu utrzymanie dotychczasowego poziomu komfortu pracy, a przy tym maksymalnego jej wykorzystania. To jeden z najważniejszych kierunków zmian. Kolejnym jest dostosowywanie architektury biurowej do czynników ESG, by wpisywały się one w dążenia do zrównoważonego rozwoju. Nie mniej istotne są kwestie społeczne. Na rynku debiutuje nowe pokolenie pracowników, które ma inne potrzeby i oczekiwania wobec pracodawcy i przestrzeni pracy. Tu również przestrzenie te muszą nadążać za zmianami. Podobnie, jak za oczekiwaniami, by biura stały się bardziej inkluzywne. Uwzględniały psychiczne i fizyczne potrzeby osób niepełnosprawnych oraz różnice kulturowe, szczególnie gdy firma działa w środowisku międzynarodowym. Organizacja przestrzeni biurowej musi więc odzwierciedlać zmiany społeczne, kulturowe i dostosowywać się do nowych modeli pracy.

banner kobieta siedzi przy biurku w biurze

Technologie wprowadzane w nowoczesnych budynkach biurowych

Większość budowanych obecnie obiektów biurowych projektowana jest z myślą o wykorzystaniu rozwiązań wychodzących naprzeciw zrównoważonemu rozwojowi, przekładających się przy tym na ograniczenie kosztów eksploatacyjnych. Służą temu zielone technologie zapewniające samowystarczalność energetyczną, zarządzanie wodą, redukcję odpadów, kontrolę zużycia energii elektrycznej itd. Większość z nich można wprowadzić również do istniejących już budynków poprzez przeprowadzoną w przemyślany sposób modernizację. Przyszłość architektury biurowej należy wyłącznie do certyfikowanych obiektów. Tylko one są obecnie korzystną inwestycją kapitałową.

Z kolei efektywne wykorzystanie przestrzeni biurowej wiąże się z technologiami usprawniającymi codzienne funkcjonowanie biura. Aplikacje umożliwiające rezerwowanie miejsca parkingowego, stanowiska pracy czy sali konferencyjnej są już obecnie normą. Teraz czas na te, które pozwalają na bezpieczne poruszanie się po całym budynku, mierzenie temperatury i wilgotności powietrza czy zamawianie lunchu wprost do biurka. Istotne jest przy tym zadbanie o to, by wszystkie te opcje, zintegrowane, były łatwe w obsłudze. Niezwykle ważnym elementem są również technologie pozwalające na sprawną komunikację rozproszonych zespołów. Powstają specjalnie dedykowane temu strefy czy sale z odpowiednią akustyką i technologiami ułatwiającymi prowadzenie bez zakłóceń rozmów, prezentacji czy też nagrywanie audycji i podcastów.


Dowiedz się więcej o przestrzeniach biurowych: Powierzchnie biuroweElastyczne Przestrzenie Biurowe 


Zdrowie i dobrostan pracowników: Nowe trendy w projektowaniu

Organizacja przestrzeni biurowej jest dzisiaj i będzie w przyszłości zdeterminowana zdrowiem i dobrostanem pracowników. Wynika to z drugiego czynnika ESG - Social, ale nie tylko. Trudno dziś zliczyć badania naukowe, które udowadniają, w jaki sposób odpowiednia aranżacja biura wpływa na dobre samopoczucie pracowników. To między innymi dzięki nim przestrzenie pracy są obecnie przyjaznymi miejscami projektowanymi w duchu hospitality design. Odpowiednie materiały - najlepiej naturalne, pozyskane z recyklingu - aktywizująca lub kojąca kolorystyka (w zależności od strefy aktywności), rozwiązania z obszaru biophilic design, które poprawiają samopoczucie, oczyszczają powietrze i ożywiają ją estetycznie. I wreszcie czytelny podział biura na strefy różnych aktywności. Jedne pozwalające na pracę w skupieniu, drugie w kreatywnych grupach, a trzecie - na chwilę relaksu i zebranie myśli. Model hybrydowy, a tym bardziej praca zdalna sprawiły, że można dostrzec pewne rozluźnienie więzi społecznych w organizacjach. Kolejnym więc istotnym kierunkiem zmian w aranżacji biur, wpływającym na ich efektywność, jest projektowanie z myślą o odbudowie tych więzi, tworzenie scenerii sprzyjającej nie tylko wspólnej pracy, ale i zwyczajnej rozmowie. Nasza firma ma ogromne doświadczenie w aranżowaniu miejsc, w których pracownicy czują się dobrze i bezpiecznie, a sam obiekt - przyjazny dla środowiska - jest dzięki zielonym technologiom źródłem oszczędności i rosnącej wartości inwestycyjnej.


Autorzy

 • Redakcja CBRE

  Zdjęcie redakcja-cbre

  Specjalizacja: Zespół Content Marketing zajmuje się przygotowaniem i dystrybucją materiałów na platformy CBRE. Na co dzień współpracuje ze specjalistami ze wszystkich linii biznesowych, dbając nie tylko o eksperckość, ale również atrakcyjną formę tworzonych treści.