Artykuł

Powrót do biur: popandemiczne powroty

maja 5, 2023

Powrót pracowników do biur po pandemii

Pandemia koronawirusa przyniosła ze sobą wiele zmian. Dotychczas znany tryb życia został całkowicie zmodyfikowany. Lockdown objął nie tylko gospodarkę i szkoły, ale w wielu miejscach także miejsca pracy. Tam, gdzie było to możliwe wprowadzono pracę zdalną lub hybrydową, ograniczając tym samym ilość osób przebywających jednocześnie w biurze. W ostatnim czasie zaobserwować można, że wiele podmiotów decyduje się na powrót do normalności. Jak przebiega proces powrotu?

Powrót do biur

Praca zdalna w czasie pandemii w wielu podmiotach stała się koniecznością. Z dnia na dzień wiele firm podjęło decyzję o ograniczeniu pracy stacjonarnej, ze względu na wysokie ryzyko epidemiologiczne. Z punktu widzenia pracodawcy bardziej opłacalnym rozwiązaniem było przejście na pracę zdalną niż ryzyko zakażenia i przymusowej kwarantanny części zespołu. Niektóre podmioty decydowały się na wdrożenie rozwiązań pośrednich, tworząc mniejsze grupy pracowników, które zamiennie wykonywały swoje obowiązki stacjonarnie lub zdalnie. Jaki był cel takiego działania? Gdyby jeden z członków zespołu zachorowałby na COVID-19 wówczas cały zespół automatycznie przechodził na kwarantannę. Praca zdalna okazałą się dobrym rozwiązaniem, połączone siły pracodawców i pracowników, pomoc w organizacji sprzętu niezbędnego do wykonywania obowiązków, aranżacja domowego miejsca pracy, organizacja na pewno nie była łatwa, ale wiele kwestii udało się całkiem sprawnie rozwiązać, a praca z domu stała się w zasadzie normą w wielu branżach.

Gdy zagrożenie epidemiologiczne stało się nieco mniejsze, wprowadzono szczepienia na CVID-19, nie od razu pracodawcy decydowali się na powrót do tradycyjnej formy pracy. Obecnie coraz częściej powraca temat, a wraz z nim konkretne zadania. Warto jednak wiedzieć, że zarówno dla pracodawców, jak i pracowników powrót do biur nie jest zadaniem prostym.

Przez długi czas powierzchnie biurowe stały puste, ich ponowne udostępnienie dla pracowników jest dużym wyzwaniem, szczególnie, że w okresie kilkunastu miesięcy wiele osób całkowicie zmieniło swój tryb pracy, a komunikacja z zespołem i przełożonymi odbywała się wyłącznie w formie na odległość. Dlatego też powrót do biura dla wielu osób będzie dość trudnym i wymagającym adaptacji procesem. Temat rozpatrywać można w dwóch płaszczyznach - z punktu widzenia pracownika, jak też pracodawcy, na którego barkach spoczywa obowiązek właściwej organizacji przestrzeni i pracy.

Masowy powrót do biur

Specjaliści zwracają uwagę, że powrót do biura 2023 oznacza nie tylko fizyczną zmianę miejsca wykonywania pracy, konieczne będzie dokładne przemyślenie i modyfikacja dotychczasowej koncepcji pracy. Koronawirus nie ustępuję, nadal jest realnym zagrożeniem, o czym nie można zapominać.

Przed właścicielami firm stawiane są duże wymagania dotyczące bezpiecznej organizacji pracy. Warto stawiać na najwyższy standard, zwracając uwagę m.in. na klasyfikacje biurowców, możliwość optymalnej aranżacji przestrzeni. Z całą pewnością konieczne będzie przeprowadzenie oceny ryzyka, wdrożenie właściwych procedur itp. Jednak pomimo trudności coraz więcej pracodawców decyduje się na przywrócenie, przynajmniej częściowe, tradycyjnej formy pracy. Czy w związku z tym grozi nam masowy powrót do biura po pandemii? I z czego wynika chęć przywrócenia klasycznej formy pracy?
Mimo tego, że praca zdalna sprawdziła się w czasie pandemii, to wielu menedżerów uważa, że rozproszenie zespołu nie do końca korzystnie wpływa na skuteczność pracy. Jakość komunikacji w pewnych momentach pozostawiała ich zdaniem wiele do życzenia, efektywność pracy nie była wykorzystana optymalnie, ale co wydaje się najważniejszą bolączką - kierownicy zespołów nie do końca mieli kontrolę nad rzeczywistą pracą swoich podwładnych. Z kolei z punktu widzenia zatrudnionych możliwość pracy z domu jest świetna formą zatrudnienia, która pozwala lepiej łączyć pracę zawodową z opieką nad dziećmi i życiem prywatnym. Dla nich powrót do biura po pracy zdalnej jest sporym utrudnieniem i niedogodnością, która skutkować może nawet chęcią znalezienia nowego miejsca pracy.

Powrót do biur nie jest zatem tak łatwym zadaniem, a masowa zmiana organizacji pracy może budzić sprzeciw wśród pracowników, prowadząc do kryzysu w firmie. Dobrym rozwiązaniem w tej sytuacji wydaje się być wprowadzenie możliwości pracy hybrydowej, czyli sytuacji, w której pracownik wykonuje swoje zawodowe obowiązki częściowo zdalnie, a częściowo stacjonarnie z biura. Kwestią wymagającą ustaleń jest tu jednak sposób organizacji proporcji pomiędzy poszczególnymi formami.

Powrót do biur: podsumowanie

Aby powrót do biura po pracy zdalnej był przez pracowników zaakceptowany, warto starać się przekonać podwładnych, że jest to dobre rozwiązanie, na którym mogą skorzystać. Podjęcie dialogu z pracownikami, poznanie ich oczekiwań i potrzeb pozwoli dobremu menedżerowi wypracować dobre rozwiązania, będące doskonałym kompromisem. Narzucenie pracownikom obowiązku całkowitej rezygnacji z pracy zdalnej na rzecz powrotu do biur może przynieść odwrotny efekt i odejście dobrych specjalistów do firm, które będą bardziej otwarte na elastyczne rozwiązania.