Artykuł

Co to jest cross-docking? Wady i zalety cross-docking

czerwca 9, 2023

widok z góry centrum dystrybucji metodą cross-docking

Cross-docking, nazywany także przeładunkiem kompletacyjnym to nowoczesna metoda logistyczna, która coraz częściej i chętniej wykorzystywana jest w logistyce
i transporcie. Na czym polega oraz jakie są jej wady i zalety?

Cross docking co to jest?

W klasycznym modelu działania, logistyki i transportu, magazyny to jedne z ważniejszych elementów w procesie dystrybucji. To tutaj składowane są towary, odpowiednio skategoryzowane, ułożone na odpowiednich regałach. Złożone zamówienie realizowane jest i kompletowane zgodnie z zasadami przyjętymi w danym obiekcie. Istota jest jednak zawsze taka sama – magazynier otrzymuje treść zamówienia, a następnie udaje się do odpowiednich regałów, aby znaleźć wszystkie zamówione towary i dostarczyć je do punktu komplementacji. Stąd już ostatni krok, aby wysłać towar do klienta. Magazyn pełni zatem bardzo ważną rolę, z kolei w coraz bardziej popularnym modelu cross-docking najważniejszym założeniem jest to, że w łańcuchu dostaw dąży się do wyeliminowania
lub znacznego ograniczenia roli magazynów. Jeśli towar trafia do magazynu, to na krótko, ponieważ w tym rozwiązaniu logistycznym dąży się do tego, aby jak najszybciej nastąpił przeładunek kompletacyjny.

Cross-docking wady

Analizując zalety i korzyści, mechanizm działania i ideę przeładunku kompletacyjnego, warto zastanowić się czy posiada cross-docking wady? Szukając negatywów należy wskazać, że rozwiązanie wymaga dość wysokich nakładów finansowych, głównie na początku procesu. Tradycyjne magazyny muszą bowiem zostać dostosowane do potrzeb cross-dockingu. Alternatywą jest budowa nowych, funkcjonalnych obiektów dedykowanych dla przeładunku kompletacyjnego, co również jest dużą inwestycją. Zmiana trybu funkcjonowania magazynu wiąże się z wydatkami również na szczeblu zarządzania zasobami oraz dostosowaniu oprogramowania do potrzeb i wymagań nowego modelu.

banner_text_industrial

Cross-docking zalety

Przeładunek kompletacyjny to rozwiązanie, które ze względu na liczne zalety cieszy się dużym zainteresowaniem w branży logistycznej. Rezygnacja z magazynów to wymierne korzyści, które docenią nie tylko producenci, ale również dostawcy i odbiorcy.

Zastanawiasz się, jakie są najczęściej wymieniane cross-docking zalety? Najczęściej wskazuje się na skrócenie czasu dostawy produktów do odbiorcy końcowego. Konsumenci zamawiając towar oczekują, że zostanie on do nich wysłany i dostarczony jak najszybciej. Cross-docking i przyspieszenie realizacji dostaw poprzez skrócenie procesu jest zatem pożądanym kierunkiem rozwoju branży logistycznej.

Drugim bardzo istotnym czynnikiem są koszty. Rezygnacja i ograniczenie wykorzystania magazynów pozwala zmniejszyć koszty związane z przechowywaniem towarów, a także utrzymaniem powierzchni magazynowych oraz wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników czy zakupem maszyn i sprzętów, jak np. specjalistyczne wózki wysokiego składowania, regały itp. Brak konieczności zakupu i montażu regałów to nie tylko obniżenie kosztów, ale też możliwość efektywniejszego wykorzystania powierzchni magazynowej.

Metoda cross-docking

Gdy wiesz już cross docking co to jest? Znasz wady i zalety takiego rozwiązania, wiesz,
że pozwala ono ograniczyć koszty wynajmu magazynu, to warto mieć świadomość,
że w praktyce można wyróżnić trzy warianty takiego modelu.

Pierwszą z nich jest cross-docking pełnych palet. Towar pakowany jest na paletach, zgodnie z ustalonymi przez producenta zasadami. Kryterium, zgodnie z którym kompletowany jest towar bywa różny. Metoda cross-docking polega tu przede wszystkim na pośrednictwie w przyjęciu ładunku od dostawcy i przekazaniu go przewoźnikowi.

Drugim wariantem jest cross-docking z jednoczesną konsolidacją towarów. W takim wariancie nie można całkowicie wyeliminować roli magazynu i magazynierów, ponieważ konieczne jest tu wykonanie konsolidacji zamówień. Polega ona na tym, że z mniejszych przesyłek kompletowane jest na palecie większe zamówienie, a następnie wysyłane dalej.

Ostatnim funkcjonującym obecnie wariantem jest model pośredni, który łączy w sobie zarówno klasyczny cross-docking, jak i działania znane w tradycyjnym procesie logistycznym. Mimo że nie ma tu klasycznego magazynu, z całym asortymentem produktów dostępnych na regałach, to nie zrezygnowano całkowicie z takiego rozwiązania. Tworzone są specjalne strefy, nazywane czasem buforami, w których gromadzone są określone ilości towarów. Są to zapasy, które ułatwiają kompletowanie większych zamówień, aby mogły one zostać zapakowane i wysłane do kolejnego punktu lub odbiorcy. Model łączony jest doskonałym rozwiązaniem w sytuacjach, gdy można spodziewać się nagłego zainteresowania i wzrostu wartości popytu na określone grupy produktów.

Crossdocking – podsumowanie

Cross-docking jest cenionym w branży logistycznej i spedycyjnej rozwiązaniem, jednak, aby cały proces przebiegał prawidłowo, konieczne jest odpowiednie zaplanowanie
i zintegrowanie kolejnych etapów w całym łańcuchu dostaw. Decydując się na zmianę modelu należy zatem dokładnie przemyśleć każde działanie, zaplanować zmiany
i wprowadzać je bardzo precyzyjnie, jednocześnie stale monitorując efekty i modyfikować ewentualne nieprawidłowości.Napisz do naszego eksperta