Birincil boşluk son 5 yılın en yüksek seviyesinde

İstanbul’un MİA’sı konumunda olan Levent, 2017 yılı itibariyle sahip olduğu %26 boşluk oranıyla
2007’den bu yana gördüğü en yüksek boşluk seviyesindedir.

İstanbul’daki toplam ofis stoku, 2016’dan beri 740.000 m²’lik artışla; 2017’nin 4. çeyreğinde
5.300.000 m²’ye ulaşmıştır.