Agnieszka Jankowska
Agnieszka Jankowska Head of Portfolio Management